NEOMLUVENÁ ABSENCE A NEPLACENÉ VOLNO – ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

life-and-health-insurance-policy-concept-idea-finance-and-insurance_t20_OpK1oE

Do konce roku 2014 platilo, že neplacené volno a neomluvená absence zakládaly povinnost zaměstnavatele odvést pojistné. Tato povinnost neplatila pouze v případě osob nebo situací taxativně vyjmenovaných zákonem o veř. zdravotním pojištění. Zaměstnavatel měl dále možnost uzavřít se zaměstnancem písemnou smlouvu ohledně úhrady dvou třetin pojistného, které standardně hradil v případě neplaceného volna zaměstnance zaměstnavatel. Tuto možnost ale zaměstnavatel neměl v případě, kdy šlo o neomluvenou absenci zaměstnance.

Nově se podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění od 1.1.2015 neplatí pojistné z neplaceného volna ani z neomluvené absence. Zaměstnavatel ale musí zabezpečit dodržení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance (což je nyní 1242 Kč měsíčně), resp. jeho poměrné části, pokud pro zaměstnance platí povinné minimum ve zdravotním pojištění.

Toto povinné minimum u zaměstnance nemusí být dodrženo v případech uvedených v § 3 odst. 8 zák. č. 592/1992 Sb. (např. osoba, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání; osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje o dítě do 7 let nebo nejméně o 2 děti do 15 let /tzn. i zaměstnanec, který si vezme neplacené volno na prázdniny dětí, protože se o ně nemá během prázdnin kdo starat/, atd.). Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem, a to i kdyby byl nižší než minimální mzda (od 1.1.2018 bude minimální mzda činit 12 200 Kč měsíčně).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat