ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI SPLNĚNÍ PROTIPRÁVNÍHO POKYNU ZAMĚSTNAVATELE

odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou při splnění protiprávního pokynu zaměstnavatele
Klíčová fráze: odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou při splnění protiprávního pokynu zaměstnavatele
Rozsudek nejvyššího soudu ČR, ze dne 12.9.2018, sp. zn. 21 Cdo 3157/2017

Krátký popis okolností případu: Žalovaná jako zaměstnanec žalobce ve funkci obchodní ředitelky vybrala z pokladny zaměstnavatele hotovost ve výši 2.000,- EUR. To vše na základě ústního pokynu jednatele zaměstnavatele, který byl toho času jejím životním partnerem. Hotovost měla být vybrána za soukromým účelem žalované. Soud se zabýval otázkou odpovědnosti zaměstnance za splnění zjevně protiprávního pokynu nadřízeného, tedy řešením otázky vzájemného vztahu odpovědnosti a spoluzavinění zaměstnavatele podle ustanovení § 250 odst. 1 a 2 zákoníku práce.

Jaká je odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou za splnění protiprávního pokynu zaměstnavatele?

Závěr soudu:

Skutečnost, že žalovaná vybrala hotovost ve výši 2.000,- Kč a nepoužila ji ve prospěch svého zaměstnavatele, je porušením její povinnosti, jakožto zaměstnance, řádně hospodařit s prostředky, které jí byly svěřeny zaměstnavatelem. Zaměstnanec za škodu způsobenou protiprávním jednáním odpovídá, a to v souladu s ustanovením § 250 odst. 1 zákoníku práce.

V tomto případě dostala žalovaná od svého nadřízeného protiprávní pokyn. Jakkoli obecně platí, že zaměstnanci mají pokyny svých nadřízených dodržovat, ostatně toto je jedna ze základních povinností zaměstnanců, pak je třeba ještě doplnit, že to neplatí vždy. Zaměstnanec, který dostane pokyn zcela zjevně odporující právním předpisům, nemusí takový pokyn splnit. Jestliže i přes to protiprávní pokyn splní a zaměstnavateli v důsledku tohoto protiprávního jednání vznikne škoda, pak za ni zaměstnanec odpovídá. V tomto případě však to, že se žalovaná řídila protiprávním pokynem, nebylo jedinou příčinou vzniku škody. Rozsah její odpovědnosti je poměrně omezen, a to spoluodpovědností zaměstnavatele za vzniklou škodu.

Resumé:

Pokud zaměstnanec uposlechne protiprávní pokyn zaměstnavatele a splnění tohoto pokynu vede ke vzniku škody, pak to neznamená, že zaměstnanec za tuto škodu neodpovídá. Za škodu je odpovědný, ale jeho odpovědnost je limitována spoluodpovědností zaměstnavatele.

Mohlo by vás zajímat