ODVOLÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY A POVĚŘENÍ JINÉ OSOBY VEDENÍM ŠKOLY

talent-staff-identify-search-employee-disloyal-spies-toxic-dissent-worker-enemies-repression_t20_4bYGr8

Zřizovatel základní a mateřské školy se rozhodl odvolat z funkce ředitele této školy. Ví, že poté může pověřit vedením školy jinou osobu. Zajímá ho, jakou kvalifikaci musí dle zákona tato osoba mít a jak dlouho může školu vést – resp. jestli je zákonem upravovaná doba, do kdy musí být vyhlášen konkurz na nového ředitele, resp. nový ředitel  vybrán. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Zákoník práce nezná pojem „pověřený“ zaměstnanec (ve smyslu „pověřený výkonem práce vedoucího zaměstnance“). Kdysi to existovalo, teď ne, přestože se to mezi lidmi pořád v povědomí udržuje.

V praxi tak vzniká dvojí situace:

1. pokud zaměstnanec zastupuje vedoucího pouze výjimečně (během dovolené, nemoci, atd.), není vedoucím zaměstnancem

2. pokud je zaměstnanec „pověřen“ výkonem funkce vedoucího zaměstnance na „delší dobu“ (což je případ, který popisujete, protože u vás ten vedoucí/ředitel prostě nebude), pak by zákoník práce takové „pověření“ považoval za jmenování (i bez jmenovací listiny; šlo by o jmenování tzv. „faktické“). Takový zaměstnanec by pak měl právní postavení jmenovaného zaměstnance.

(Rozsudek NS 2 Cdon 382/97: O jmenování do funkce  podle § 33 odst. 3 ZP jde nejen tehdy, jestliže zaměstnavatel svůj projev vůle takto označí. Za jmenování do funkce lze považovat též takový projev vůle zaměstnavatele, kterým zaměstnance „pověřuje“ určitou funkcí (ať dočasně či trvale), jestliže je nepochybné, že nejde jen o zastupování jiného vedoucího zaměstnance (např. v době jeho nepřítomnosti), které vyplývá z vnitřních předpisů zaměstnavatele, a které zaměstnavatel „pověřovací listinou“ jen potvrzuje.)

Takže stručná odpověď na váš dotaz: jestliže někoho „pověříte“, z pohledu zákoníku práce ho jmenujete a tím pádem by měl splňovat všechno to, co zákon ukládá standardně jmenovanému řediteli MŠ a ZŠ. Pokud to splňovat nebude, budete mít problém.

Jestliže má zákoník práce za to, že „pověření“ = vlastně jmenování, pak neexistuje žádná lhůta, do které by měl být nový ředitel jmenován (protože ho vlastně mít budete).

Co mě teď napadá jako varianta, je, odvolat ředitele k nějakému pozdějšímu datu (např. k 31.3.) a zároveň ho nechat od pondělí 30.1.  doma na překážkách na straně zaměstnavatele (takže mu budete platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku – ale je to právně čisté). No a do toho 1.4. vybrat ve výběrovém řízení nového ředitele (pokud se vám to takhle rychle podaří). Mezitím bude „pověřen řízením“ jeho zástupce (tzn. ten, který je k tomu oprávněn podle vnitřních předpisů zaměstnavatele), ale protože ředitel bude stále ještě zaměstnancem (a ředitelem), tak se tento „pověřený“ zaměstnanec bude podepisovat jako „v zastoupení“ (jako kdyby byl ředitel na dovolené).  

Právní stav ke dni: 28.1.2017

Mohlo by vás zajímat