ODVOLÁNÍ Z MÍSTA VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE

hierarchy-company-leadership-order-organization-discipline-corporate-collaboration-boss-authority_t20_jRv0kp

Pracuji ve státní správě a můj pracovní poměr vznikl jmenováním na mé současné místo. Do konce letošního roku bude vypsáno na moje místo výběrové řízení. Z důvodů, které nechci uvádět, se do VŘ zřejmě nebudu ani hlásit. Co se stane, když se do VŘ hlásit nebudu? Co se stane, když se přihlásím, ale VŘ nevyhraji? Zaměstnavatel už naznačil, že mi nabídne jinou pozici, o tu ale zájem nemám a mít nebudu.

Stručně: Pokud se do VŘ hlásit nebudete nebo pokud se sice přihlásíte, ale zaměstnavatel vybere někoho jiného, budete muset dostat písemně odvolání z funkce. Tím váš pracovní poměr nekončí, zaměstnavatel je povinen vám nabídnout jinou práci, která odpovídá vašemu zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud zaměstnavatel tuto jinou práci pro vás nemá nebo pokud ji odmítnete, je dám výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP. V průběhu výpovědní doby by tady pak existovala překážka v práci na straně zaměstnavatele, což v praxi znamená, že vám bude náležet náhrada platu ve výši průměrného výdělku.

Detailně: Odvoláním váš pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen vám nabídnout jinou práci (§ 73a odst. 2 ZP). Pokud takovou práci nemá, nebo ji nepřijmete, může s vámi zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. c) ZP. Nárok na odstupné ale v tomto případě mít nebudete, protože vaše místo se neruší. Nárok na odstupné byste měl pouze v případě, že by se vámi nyní zastávané místo rušilo. Pokud vám zaměstnavatel nemůže v průběhu výpovědní doby přidělovat dohodnutou práci (byl jste odvolán), nejste povinen konat jinou práci a nejste ani povinen se zdržovat na pracovišti. Po výpovědní dobu vám přísluší náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§208 ZP). Pokud jste byl před svým jmenováním na vedoucí místo v této organizaci zaměstnán na základě pracovní smlouvy, původní pracovní poměr na původně sjednané pozici se po odvolání neobnovuje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat