Osvojte si principy mediace, které využijete v každodenním životě

principy-mediace

Principy mediace využijí všichni, kteří se ve svém každodenním životě setkávají s lidmi a kteří zažívají nejrůznější konfliktní situace. Zjistěte více o tom, co je mediace a co je jejím cílem.

Co je mediace

Mediace představuje jeden ze způsobů, jakým je možné řešit konflikty. Používá přitom soubor mediačních technik, které lidem usnadňují komunikaci a které jim zároveň pomáhají oddělit to, co je v konkrétním konfliktu podstatné a co nikoliv.

Co je jejím cílem

Cílem mediace je především přimět klienty přemýšlet o tom, jak by mohli s proběhlým konfliktem naložit tak, aby jej mohli považovat za vyřešený. A aby se zároveň v budoucnosti neopakoval.

Kdo principy mediace využije

Platí, že principy mediace jsou využitelné pro všechny. Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o profesionálního mediátora, nebo zda se chce tyto techniky naučit váš kolega, nadřízený, podřízený nebo třeba personalista.

Principy mediace jsou poměrně univerzální a pomáhají řešit konflikty v pracovním i osobním životě. Kurzy mediace jsou vhodné především pro vedoucí zaměstnance, učitele, sociální pracovníky, personalisty a mnohé další.

Mediační techniky symbolizují dovednost, která je zkrátka a jednoduše uplatnitelná v každodenním životě. Nejrůznější konflikty a nedorozumění jsou totiž součástí našeho života.

To, co se na kurzu mediace naučíte, můžete ostatně využít i pro řešení svých vlastních konfliktů.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Mohlo by vás zajímat