VZOR VÝPOVĚDI DPP

Název zaměstnavatele se sídlem: IČ: …. Zastoupen:                      

VYTÝKACÍ DOPIS

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na porušení povinnosti vyplývající z právních