VYTÝKACÍ DOPIS

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na porušení povinnosti vyplývající z právních

VYTÝKACÍ DOPIS

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na porušení povinnosti vyplývající z právních