CO JE A CO NENÍ ZÁVISLÁ PRÁCE

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD DEFINOVAL VE SVÉM ROZHODNUTÍ ZNAKY ZÁVISLÉ PRÁCE „Společným rysem a jakýmsi leitmotivem všech znaků závislé

VZOR VÝPOVĚDI DPP

Název zaměstnavatele se sídlem: IČ: …. Zastoupen:                      

CO JE A CO NENÍ ZÁVISLÁ PRÁCE

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD DEFINOVAL VE SVÉM ROZHODNUTÍ ZNAKY ZÁVISLÉ PRÁCE „Společným rysem a jakýmsi leitmotivem všech znaků závislé

VZOR VÝPOVĚDI DPP

Název zaměstnavatele se sídlem: IČ: …. Zastoupen: