POVINNOST VYDAT ZÁPOČTOVÝ LIST U DPP

uh-oh-caught-in-the-abandoned-house_t20_Xmad9r

Musí zaměstnavatel vydat zápočtový list zaměstnanci, který u něj pacoval na ohodu o provedení práce? Co musí zápočťák obsahovat?

Musí. Zaměstnavateli tuto povinnost ukládá § 313 ods. 1 zákoníku práce. Při výdělku nižším než 10 tis. Kč měsíčně to sice nedává moc smysl a v tomto směru by měla být přijata novela, ale zatím zaměstnavatel vydat zápočtový list zaměstnanci na DPP (i DPČ) musí.

Podle výše uvedeného paragrafu musí zápočťák obsahovat:

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o prac. poměr, DPP nebo DPČ a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Pokud o to zaměstnanec požádá, je změstnavatel povinen uvést v odděleném potvrzení údaj o výši průměrného výdělku, o tom, zda prac. poměr (DPP nebo DPČ) byly zaměstnavaelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z pr. předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a další skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Přečtěte si další články z blogu poradny, které se týkají DPP a „přesčasů“ a komplexní informaci o DPP.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat