PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU ASISTENTA PEDAGOGA

4k1jGm_t20_rOQWVZ

Dobrý den, zákoník práce umožňuje uzavírat smlouvy se zaměstnanci na dobu určitou pouze po dobu tří let. Ve školách zaměstnáváme asistenty pedagoga (AP) jejichž financování je striktně odvislé od doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Ve zprávě z vyšetření předepisuje PPP úvazek AP v podobě tzv. NFN (normovaná finanční náročnost) v závislosti na stupni postižení dítěte. Např. dítě má ve zprávě uvedeno NFN = 20, což znamená týdenní úvazek 20 hodin pro AP. Jelikož plný úvazek asistenta je 40 hodin, znamená NFN 20 poloviční úvazek. Vyšetření v PPP probíhají v ročních cyklech, výjimečně po dvou letech.  Škola nemá v rozpočtu na platy žádné peníze na AP. Jejich financování se děje z prostředků vykázaných ve výkazu R-44 (podpůrná opatření). Do tohoto výkazu se  zaznamenávají právě ony předepsané NFN hodiny. Pracovní smlouvy s AP jsou uzavírány pouze na období předepsané ve zprávách z PPP. Dítěti může být NFN předepsáno během školní docházky až devětkrát. Je jednoznačně v zájmu dítěte (obzvlášť u autistů), aby se mu asistent neměnil. Vůbec však není jisté, kdy PPP rozhodne, že dítě už AP nepotřebuje. Pokud by zaměstnavatel po uplynutí tří let, kdy uzavíral pr. smlouvy na dobu určitou dle ZP, uzavřel s AP smlouvu na dobu neurčitou, vystavuje se nebezpečí, že mu zůstane asistent, na jehož plat nebude mít finanční prostředky a bude ho muset propustit. Je možné uzavřít s AP pracovní smlouvu na dobu určitou, tak, že by doba trvání pracovního poměru byla definována „po dobu platnosti doporučení z PPP“? Obdobně jsou uzavírány smlouvy na dlouhodobý záskok, např. po dobu nemoci nebo za mateřskou dovolenou. Nebo existuje nějaká výjimka, jak zaměstnávat AP vícekrát na dobu určitou, než jsou 3 roky? Budu moc rád, za radu. Děkuji.  

Dobrý den, podle mého jde o situaci, kterou předpokládá § 39 odst. 4 ZP. Takže tam prostor pro výjimku vidím. Co s tím, popisuji přesně tady: http://pracovniporadna.cz/retezeni-pracovniho-pomeru-na-dobu-urcitou-2/.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat