PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI VE VÝPOVĚDNÍ DOBĚ

recruiting-hiring-leader-headhunter-choice-recruitment-hire-employee-candidate-occupation-person_t20_ynJBGO

Pracuji jako učitelka na 1.stupni ZŠ. Dala jsem v červnu výpověď s 2měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet počátkem následujícího měsíce. Můj pracovní poměr tedy končí k 31.8.2015. Dovolené mám 40 dní, ale bude krácena o 1/12 za září – prosinec. Budu tedy muset chodit do práce i v době prázdnin. Jsme sloučená organizace ZŠ + MŠ. Paní ředitelka požaduje, abych chodila do práce do MŠ. Ale v mé pracovní smlouvě není žádná zmínka o tom, že bych měla pracovat v MŠ. Má paní ředitelka právo požadovat, abych zastávala práci v MŠ? 

ODPOVĚĎ:

1. v prac. smlouvě máte učitelka 1. stupně ZŠ, takže nemůžete být jednostranně převedena na učitelku MŠ. S vaším souhlasem by to samozřejmě možné bylo.

2. dovolená – to, kdy si vezmete dovolenou, určuje vždy zaměstnavatel. Zaměstnavatelé většinou nařizují lidem čerpání dovolené během výpovědní doby, aby jim po skončení PP nemuseli dovolenou proplácet. Dovolená se nařizuje písemně („dovolenka“) a aspoň 2 týdny dopředu, ale můžete se dohodnout (dnes, 24.6.), že ji začnete čerpat už 1.7. (což je méně než 2 týdny).

3. Pokud máte 27 dní dovolené – v červenci je 22 pracovních dnů, v srpnu 21, tzn. vám by to vyšlo tak, že 16 dnů o prázdninách byste měla odpracovat.

Otázkou je, jestli váš zaměstnavatel o prázdninách funguje. Pokud bude ZŠ otevřená (nevím, jestli fungujete ještě 1. týden v červenci a děláte nějakou administrativu atd.) tak pracovat samozřejmě můžete. Jenže pokud ZŠ fungovat nebude, nemá zaměstnavatel možnost vás zaměstnat podle pracovní smlouvy. Takže tady by byly překážky v práci na straně zaměstnavatele a náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku.

Chápu pohnutky p. ředitelky, která pravděpodobně nebude mít peníze na to, aby vám platila 16 dnů náhradu mzdy (platu), převést vás do MŠ, když jí to zároveň umožní poskytnout dovolenou učitelkám MŠ. Ale právo na to nemá. Jde to pouze po dohodě s vámi.

Vaše možnosti:

1. čerpat 27 dní D, 16 dní budete vykonávat práci, která spadá do vašeho popisu prac. činností.

2. čerpat 27 dní D, 16 dní náhrada platu od zaměstnavatele ve výši vašeho prům. měs. výdělku

3. čerpat 27 dní D, žádost o neplacené volno do konce výpovědní doby

4. čerpat 27 dní D, dohoda s ředitelkou o změně druhu práce po dobu běhu výp. doby – na učitelku MŠ

vše lze volně kombinovat – náhrada platu na pár dnů, na pár dnů MŠ.

Právní stav ke dni: 24. 6. 2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat