Soudní jednání nebo mediace? Jaké jsou výhody a nevýhody obou řešení sporů

soudní jednání nebo mediace

V případě řešení vleklých sporů se nejčastěji přistupuje k soudnímu řízení nebo mediaci. Jaké výhody s sebou oba principy přináší? To vám prozradíme v tomto článku.

Jaké výhody a nevýhody přináší soudní jednání

V rámci soudního jednání soud vždy vydá rozsudek, kterým věc považuje za vyřešenou (alespoň z pohledu práva). 

Na druhou stranu se s tímto jednáním pojí řada nevýhod. Tou hlavní je skutečnost, že vydání tohoto rozsudku může mnohdy trvat i několik let. V průběhu této doby přitom účastníkům jednání naskakují výdaje za právní zastoupení a nejrůznější znalecké posudky. 

Za další nevýhodu lze považovat i to, že konečný rozsudek nemusí vyřešit vše a nemusí plně vyhovovat ani vítězné straně. Staré pořekadlo advokátů a advokátek zní: „K soudu se chodí pro rozsudek, nikoliv pro spravedlnost“. A opravdu tomu tak je. 

A jaké výhody a nevýhod naopak přináší mediace

Při řešení sporu prostřednictvím mediace je hlavní nevýhodou skutečnost, že žádný mediátor vám nemůže zcela zaručit výsledek. Mediátor totiž nemá možnost ve věci rozhodovat, a proto nemůže zajistit, že se sporné strany mezi sebou domluví. 

Úkolem mediátora je zajistit, že všechny strany sporu budou moct nabídnout svůj úhel pohledu na celou věc a že si budou moct v klidu vyslechnout názory a přání toho druhého. Mediátor má stranám pomoct najít takové řešení, se kterým budou všechny zúčastněné strany spokojené. 

Velkou předností mediace je přitom její rychlost. Jedna mediační schůzka obvykle trvá 3 hodiny. Obvykle jich proběhne několik, ale v porovnání s vleklým soudním jednáním se nejedná o nic zásadního. 

Zmínit rovněž musíme výrazně nižší finanční náročnost mediace v porovnání se soudním jednáním. Ceny mediace jsou zpravidla nižší než soudní poplatek a náklady za znalecký posudek a právní zastoupení. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.