SPLATNOST, VÝPLATA MZDY A OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRAC. POMĚRU

200-two-hundred-korun-dve-ste-czech-czk-koruna-haler-republic-money-cash-wealth-funds-credits-finance_t20_mLpe0d

Zaměstnavatel nám už dva měsíce nezaplatil mzdu. Můžeme dát okamžitou výpověď? Zaměstnavatel hrozí, že pokud odejdeme, dá nám Áčka a okamžitě nás vyhodí, a že nedostaneme od úřadu práce ani korunu. Je to možné? Jak dlouho nám nemusí platit, než můžeme dát okamžitou výpověď?

ODPOVĚĎ:

SPLATNOST A VÝPLATNÍ TERMÍN

Stručně: Pokud vám zaměstnavatel už dva měsíce neplatí mzdu, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 ZP právě z důvodu nevyplacení mzdy. Postup podle § 56 ZP je možné použít tehdy, pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu, náhradu mzdy nebo jakoukoliv jejich část nejpozději do 15 dnů po uplynutí splatnosti. Pokud okamžitě zrušíte pracovní poměr z výše uvedeného důvodu, máte za splnění dalších podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti nárok nejen na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce, ale také na náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (obvykle 2 měsíce).

Detailně: Pokud zaměstnavatel nevyplatí mzdu, náhradu mzdy nebo jakoukoliv její část (příplatky za práci přesčas, za noční práci, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo za dovolenou atd.) do 15 dnů po uplynutí splatnosti, může (nikoliv musí) zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr (nejedná se o „okamžitou výpověď“, tento pojem ZP nezná) podle § 56 odst. 1 písm. b ZP. Splatnost je ale něco jiného než výplatní termín. Podívejte se do pracovní smlouvy, případně do vnitřního předpisu zaměstnavatele, které slovo je tam uvedeno. ZP stanoví, že mzda je splatná nejpozději v měsíci, který následuje po měsíci, v kterém byla vykonaná práce, za kterou mzda náleží. To znamená, že můžete pracovní poměr okamžitě zrušit až 16. den po skončení měsíce, za který vám nebyla vyplacena výplata (za práci v červenci obdržíte výplatu v srpnu – pokud ne, máte možnost 16.9. okamžitě zrušit pracovní poměr). To, že zaměstnavatel stanoví výplatní termín na jiný den v měsíci, nemá žádný právní význam. Situace by se změnila pouze v případě, že byste měli v pracovní smlouvě, v jiné smlouvě nebo ve vnitřním předpise uveden konkrétní datum SPLATNOSTI mzdy. V takovém případě byste mohli okamžitě zrušit pracovní poměr už 16. den po tomto datu (např. zaměstnavatel ve vnitřním předpise stanoví, že mzda je splatná nejpozději každého 10. dne v kalendářním měsíci – potom můžete okamžitě zrušit pracovní poměr ne až 16.9. jako v předchozím případě, ale už 26.8.). Proto, aby mohl okamžitě platně zrušit pracovní poměr zaměstnavatel vám, musí mít zákonem stanovené důvody, mezi které odchod zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy nepatří.

Mohlo by vás zajímat