STAŽENÍ VÝPOVĚDI ZAMĚSTNANCEM A POKRAČOVÁNÍ V PRÁCI

business-woman-writing-in-her-diary_t20_QzLey6

Manžel dal v práci výpověď. Potom si to rozmyslel a vzal ji zpět. Zaměstnavatel s tím ústně souhlasil. Manžel pracuje dál, ale teď chce zaměstnavatel, aby manžel skončil, ale k pozdějšímu datu, než původně končila jeho výpovědní doba (ta měla skončit 30.11., zaměstnavatel teď chce, aby skončil 31.12). Co s tím?

Vezmu to popořádku:

Stáhnout výpověď je možné pouze se souhlasem té strany, které byla výpověď doručena (ve vašem případě se souhlasem zaměstnavatele).

Souhlas nemusí být písemný, i když písemná forma je vždy lepší – lépe se prokazuje, na čem se strany skutečně dohodly. 

Ve vašem případě asi bude rozhodující to, jestli zaměstnavatel svůj ústní souhlas popře, nebo ne.

1. Pokud zaměstnavatel popře, že souhlasil se zpětvzetím výpovědi ze strany zaměstnance, a ten nebude mít jak tento souhlas prokázat, bude se situace tvářit, jako kdyby byla výpověď stále podaná a k jejímu stažení nedošlo. Zaměstnanec tedy skončí uplynutím výpovědní doby (ve vašem případě 30.11.)

2. Pokud zaměstnavatel svůj souhlas se stažením výpovědi ze strany zaměstnance nepopře, zaměstnancův pracovní poměr dál trvá, a pokud byl sjednán na dobu neurčitou, je možné ho ukončit pouze zákonem stanovenými způsoby. Ve vašem případě tedy buď:

a) dohodou obou stran k datu, na kterém se shodnou, nebo

b) výpovědí ze strany zaměstnavatele (kterou ovšem zaměstnavatel může dát pouze ze zákonem stanovených důvodů).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat