STRUČNÉ ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

top-view-of-blue-shoes-on-tiled-pavement-with-question-mark-and-two-arrows-concept-of-crossroads-and_t20_jX7KKp

Všude se teď objevuje spousta otázek na možné postupy zaměstnavatelů v souvislosti s aktuálně přijatými opatřeními. Tento krátký článek by měl pomoci stručně odpovědět na ty nejčastější z nich:

Co zaměstnavatel MŮŽE udělat jednostranně?

  1. nařídit zaměstnancům dovolenou (stále platí podmínky a) písemně, b) alespoň 2 týdny předem – pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době)
  2. nechat zaměstnance doma na překážkách na straně zaměstnavatele (zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši, která odpovídá příslušné překážce)
  3. snížit mzdu, pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem (nelze v případě, že mzda je sjednána v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem). Je však nutné dodržet minimální (zaručenou) mzdu
  4. přestat ihned přidělovat práci zaměstnancům, kteří pracují na DPP nebo DPČ.

Co zaměstnavatel NEMŮŽE udělat jednostranně?

  1. dát (nařídit)  neplacené volno (to lze pouze na žádost zaměstnance)
  2. zkrátit úvazek (tzn. z např. 8 hodin denně udělat 3 hodiny denně, nebo 8 hodin 3x týdně)
  3. převést na jinou práci  (lze pouze se souhlasem zaměstnance. Pokud zaměstnanec nesouhlasí, bude doma z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele).

Další velmi častou otázkou, která se ovšem nehodí do výčtu výše, je otázka, zda mají zaměstnanci, kteří nepracují z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, nárok na stravenky. Většinou jde o situace, kdy má zaměstnavatel ve vnitřním předpise stanoveno, že „nárok vzniká, jestliže zaměstnanec odpracuje v ten den alespoň 3 hodiny“.

Pokud je to postavené takto, zaměstnanci na překážkách  nárok na stravenky nemají – i když jsou doma za náhradu mzdy, nepracují a tedy nesplnili podmínku danou zaměstnavatelem.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat