UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A NOVÁ PRACOVNÍ SMLOUVA U TÉHOŽ ZAMĚSTNAVATELE?

planning-business-change-management-concept-businessman-blocks-metaphor-breaks-row-check-boxes-red-x_t20_9knEEK-1

Dobrý den, pracuji u zaměstnavatele 7 let, nyní jsou na pracovišti velké změny. Zaměstnavatel chce, abych začala pracovat na jiné pozici, že ukončíme můj pracovní poměr a sepíšeme novou pracovní smlouvu, ve které bude už nový druh práce. Může mi dát zkušební dobu? Může mi dát pracovní poměr jen na rok, i když teď už mám dobu neurčitou? Bojím se, že se mě bude chtít ve zkušební době nebo po roce zbavit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, vůbec nic z toho, co popisujete, není v pořádku. Pokud měníte v rámci jednoho zaměstnavatele pouze pracovní pozici (nebo cokoliv jiného), rozhodně se to nedělá ukončením pracovního poměru a vznikem prac. poměru nového, ale dodatkem ke stávající pracovní smlouvě! V tomto dodatku se napíše, že od konkrétního data dochází ke změně původní pracovní smlouvy, a to v druhu vykonávané práce, ten se tam popíše a vše je administrativně v pořádku.

Pokud by došlo k ukončení pracovního poměru, musel by vás zaměstnavatel odhlásit na všech úřadech, kam vás jako zaměstnavatel přihlašuje a potom znovu přihlásit.

Stejně tak neexistuje, abyste dostala novou zkušební dobu (psali jsme o tom třeba tady). V praxi se to děje, ale není to v souladu se zákonem. Tady je potřeba, aby obě strany byly informované.

Co se týká doby určité, to je záležitost dohody. Pokud teď máte dobu neurčitou a chtěla byste ji změnit na dobu určitou, je to se souhlasem zaměstnavatele možné (a opačně – pokud by zaměstnavatel inicioval změnu prac. poměr zaměstnance z doby neurčité na dobu určitou, je to možné pouze se souhlasem tohoto zaměstnance). Opět by to bylo dodatkem k pracovní smlouvě, měnila by se zde jen doba trvání prac. poměru. Se souhlasem obou smluvních stran to není problém. Pokud ovšem jedna strana změnu z „neurčita“ na „určito“ nechce, není to v souladu se zákoníkem práce možné udělat a dál zůstává doba neurčitá.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat