UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZŠ POUZE V DOPROVODU RODIČE?

happy-children-in-school_t20_doyJnJ

Řada těch, kteří pracují ve školství a zejména základní školy se, stejně jako rodiče školou povinných dětí, mohou setkat s následující situací: Jde o to, zda může základní škola na základě písemné žádosti rodičů o dřívější uvolnění dítěte z vyučování pustit toto dítě ze školy samotné. Některé školy to totiž neumožňují, a to s prapodivným poukazem na to, že mají za dítě do skončení vyučování odpovědnost, že „to tak je v zákoně“, případně že to mají ve školním řádu a že dítě prostě vydají pouze tehdy, pokud si pro ně přijde „rodič“ a basta. Takže – pokud zákonný zástupce dítěte z vážných důvodů o uvolnění dítěte požádá, nemůže škola nést následně odpovědnost. A dál – v zákoně to není. Co v zákoně (nikoliv školském) je, je to, že za dítě mají odpovědnost rodiče (kteří ji můžou svěřit jiné osobě, takže například i škole). Pokud tedy rodič sdělí škole písemně, že žádá o dřívější uvolnění dítěte z vyučování, že dítě bude odcházet ze školy samo a že za něj od této chvíle přebírá plnou odpovědnost (což už je podle mého nadbytečné, ale budiž), nemá podle mého názoru škola možnost toto neumožnit, protože tím zasahuje do rodičovských kompetencí. A pokud to má ve školním řádu, je možná čas na jeho upgrade :). Jestli se škola bojí, že by si mohl deváťák podobnou „propustku“ napsat sám, má několik možností, jak to ověřit. Určitě bude mít telefon i mail na rodiče (nebo aspoň na jednoho) a věřím, že rodič telefon zvedne a potvrdí (nebo vyvrátí) pravost písemného dokumentu.

Mohlo by vás zajímat