UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZŠ POUZE V DOPROVODU RODIČE?

happy-children-in-school_t20_doyJnJ

Řada těch, kteří pracují ve školství a zejména základní školy se, stejně jako rodiče školou povinných dětí, mohou setkat s následující situací: Jde o to, zda může základní škola na základě písemné žádosti rodičů o dřívější uvolnění dítěte z vyučování pustit toto dítě ze školy samotné. Některé školy to totiž neumožňují, a to s prapodivným poukazem na to, že mají za dítě do skončení vyučování odpovědnost, že „to tak je v zákoně“, případně že to mají ve školním řádu a že dítě prostě vydají pouze tehdy, pokud si pro ně přijde „rodič“ a basta. Takže – pokud zákonný zástupce dítěte z vážných důvodů o uvolnění dítěte požádá, nemůže škola nést následně odpovědnost. A dál – v zákoně to není. Co v zákoně (nikoliv školském) je, je to, že za dítě mají odpovědnost rodiče (kteří ji můžou svěřit jiné osobě, takže například i škole). Pokud tedy rodič sdělí škole písemně, že žádá o dřívější uvolnění dítěte z vyučování, že dítě bude odcházet ze školy samo a že za něj od této chvíle přebírá plnou odpovědnost (což už je podle mého nadbytečné, ale budiž), nemá podle mého názoru škola možnost toto neumožnit, protože tím zasahuje do rodičovských kompetencí. A pokud to má ve školním řádu, je možná čas na jeho upgrade :). Jestli se škola bojí, že by si mohl deváťák podobnou „propustku“ napsat sám, má několik možností, jak to ověřit. Určitě bude mít telefon i mail na rodiče (nebo aspoň na jednoho) a věřím, že rodič telefon zvedne a potvrdí (nebo vyvrátí) pravost písemného dokumentu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.