V DPP NENÍ STANOVEN POČET HODIN, NENÍ SJEDNÁNA ODMĚNA

currency-wealth-timer-investment-payment-bank-exchange-banking-circle-credit-success-deadline-growth_t20_Qzl6mb

V mé DPP nebyla stanovena výše odměny za vykonanou práci. Vždy jsem pracoval pouze na základě řádně uzavřené pracovní smlouvy, tj. s DPP nemám žádnou zkušenost a nestanovení odměny je podle mě poněkud „zvláštní“. Nejsem si jistý, pokud je takto uzavřená DPP, zda-li vlastně nepracuji pro zaměstnavatele zcela zdarma bez nároku na jakoukoliv odměnu. Navíc v DPP není ani slovo o celkovém počtu hodin, je tam jen, že se uzavírá od 15.1.2017, ale není do kdy. Je moje DPP vůbec platná?

Nestandardní to je, nicméně máte nárok aspoň na minimální mzdu (http://pracovniporadna.cz/index.php/162-minimalni-mzda-v-roce-2017). Dál je zakázáno, aby vás zaměstnavatel na úseku odměňování diskriminoval, tzn. máte nárok být odměňován ve stejné výši jako ostatní zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele vykonávají práci srovnatelnou s vaší. Je úplně jedno, že oni jsou na smlouvu a vy na DPP, důležité je, že děláte stejnou (typově stejnou) práci. Takže zdarma určitě nepracujete. Další souhrnné informace o DPP si přečtěte tady, informace o DPP a odměně zde.

Co se týká toho, že v DPP nemáte napsáno, na kolik hodin se uzavírá, nevadí to. Není to nutné. Důležité je si hlídat, aby celkový rozsah práce, kterou pro tohoto zaměstnavatele v kalendářním rice vykonáte, nepřesáhl 300 hodin. Jinak je jedno, jestli budete pracovat hodinu nebo 298, ale nesmí to být 301, to by byl velký problém v případě kontroly. Přečtěte si víc o DPP a „práci přesčas“ zde. Pokud v DPP chybí doba, na kterou se uzavírá, vnímám to jako dohodu uzavřenou na dobu neurčitou. Takovou dohodu je možné ukončit dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí s 15denní výpovědní dobou (ta začíná běžet doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat