VÍTE, PODLE ČEHO SE URČUJE CENA ZA PROVEDENOU MEDIACI?

twenty20_b7768462-ebe8-4012-98dc-2a6a95e1093c

Máte přehled o tom, jak je to s výší odměny mediátora v případě nařízeného setkání? A jak se pohybuje odměna za mediaci zpoplatněnou smluvní cenou?

CENA BY MĚLA ZAZNÍT PŘED ZAHÁJENÍM

V prvé řadě je třeba zmínit, že cenu za mediaci by měli účastníci mediace znát ještě před zahájením. Stejně tak by zde měla zaznít informace o tom, jak je případně odměna určena, zda bude složena nějaká záloha nebo zda mediace probíhá bezplatně. V případě, že mediaci vede zapsaný mediátor, je přitom jeho povinností výše uvedené informace svým klientům sdělit.

TIP: Chcete se stát mediátorem? Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace a naučte se vše potřebné pro vykonávání této profese.

VÝŠE ODMĚNY ZÁVISÍ NA TYPU MEDIACE

V případě takzvaného prvního setkání s mediátorem je cena za takové sezení stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. V této vyhlášce tak najdeme informaci, že cena za mediaci činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Pokud je mediátor plátce daně z přidané hodnoty, navýší se uvedená částka ještě o tuto daň.

Strany mediace se přitom o úhradu této částky dělí rovným dílem. Pokud je nařízené setkání vedeno s každou stranou zvlášť, zaplatí každý z klientů plnou částku.

Je však třeba říct, že cílem prvního setkání s mediátorem není provést mediaci. Ta se zahajuje až po podepsání smlouvy o provedení mediace. Tato mediace je poté zpoplatněna smluvně danou částkou. Ta se odvíjí nejen od lokality, ale liší se rovněž i u každého mediátora. Pro lepší představu můžeme říct, že taková cena začíná zhruba na 500 Kč za každou započatou hodinu.

Více informací ze světa mediace se dozvíte na www.kurzymediace.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat