VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM – VZOR 2020

Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem vzor 2020

Jedním důvodů, jak může zaniknout pracovní poměr je výpověď z pracovního poměru zaměstnancem. Jedná se o jednostranné právní jednání zaměstnance, proto k výpovědi z pracovního poměru není potřeba souhlas zaměstnavatele. Na rozdíl od zaměstnavatele nemusí zaměstnanec výpověď z pracovního poměru jakkoli odůvodňovat.

Výpovědní doba je podle zákoníku práce dvouměsíční, nicméně je možné ji sjednat delší, proto doporučujeme ověřit délku výpovědní doby v pracovní smlouvě.

Běh výpovědní doby začíná prvním dnem v měsíci, který bezprostředně následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď z pracovního poměru zaměstnancem doručena zaměstnavateli.

Příklad:

  • 2měsíční výpovědní doba: Pokud doručil zaměstnanec zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru 2.4., pak běh výpovědní doby začíná dne 1.5. a výpovědní doba uplyne 30.6.
  • 3měsíční výpovědní doba: Pokud doručil zaměstnanec zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru 2.4., pak běh výpovědní doby začíná dne 1.5. a výpovědní doba uplyne 31.7.

Pamatujte na to, že:

  • Výpověď z pracovního poměru musí být písemná.
  • Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem nemusí být odůvodněná.
  • Výpověď může zaměstnanec písemně odvolat, ale pouze s písemným souhlasem zaměstnavatele.


Co je ještě důležité vědět:

  • Ve výpovědi podané zaměstnancem nemusí být uvedeno datum, ke kterému pracovní poměr skončí. I bez uvedení data je výpověď platná.
  • Výpověď můžete předat svému přímému nadřízenému, do podatelny nebo na recepci firmy.


Co dělat, pokud zaměstnavatel odmítne převzít výpověď? 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat