ZAMĚSTNANEC JAKO DÁRCE KRVE A NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY

blood-donor-donation-blood-bank-blood-draw-hospital-save-life-volunteer-world-blood-donor-day-arm_t20_BmoP6O

Má zaměstnavatel právo neomluvit zaměstnance, který byl v době, kdy měl být v práci, darovat krev?

Darování krve ve podle zákoníku práce „jiný úkon v obecném zájmu“ (§ 203 odst. 2 písm. d) ZP). Zákon říká, že volno zaměstnanci náleží, pokud činnost nelze provést mimo pracovní dobu (§ 200 ZP).

Pokud to tedy lze udělat, (např.  zaměstnanec má dlouhý a krátký týden), má jít darovat krev ve svém volnu.  

Další věcí je, že pokud je zaměstnanci překážka v práci předem známá (a to darování krve bezesporu je), musí zaměstnanec včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Zaměstnavatel mu to volno ale nemusí dát nebo (pokud je to možné) mu může dát směnu na jiný den. Pokud zaměstnanec překážku v práci včas nenahlásí, může toto jednání zaměstnavatel vyhodnotit jako porušení „pracovní kázně“. Pokud zaměstnanec prokáže, že byl darovat krev, zaměstnavatel mu absenci může omluvit – náhradu mzdy však hradit nemusí.

V situacích, kdy nelze darovat krev mimo pracovní dobu zaměstnanec (typicky případy, kdy zdravotnické středisko dárce zavolá, protože jeho krevní skupina je zapotřebí „teď hned“), má zaměstnavatel povinnost zaměstnancovu nepřítomnost omluvit a nahradit mu ušlou mzdu.

Co se týká dárcovství krevní plazmy, tam (vzhledem k tomu, že většinou nejde o bezúplatné dárcovství) se nejedná o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec si tímto odběrem vlastně navyšuje příjem, takže zaměstnavatel sice zaměstnancovu nepřítomnost může (a nemusí) omluvit, ale určitě nemá povinnost hradit v takovém případě náhradu mzdy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat