ZÁVAZNOST KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNĚ

cooperation-collaboration-organization-combining-network-outsourcing-teamwork-communication_t20_N0llQ7

Je možné domluvit se se zaměstnanci a platit jim přesčasy v ročním vyrovnávacím období, i když nemáme kolektivní smlouvu? Prý bychom se jako členové zemědělského svazu mohli řídit jejich kolektivní smlouvou. Je to pravda?

Co se týká rozsahu celkové práce přesčas (tedy nařízené i dohodnuté), obecně platí, že pokud u vás nepůsobí odborová organizace, máte vyrovnávací období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (§ 93 odst. 4 ZP). Jestliže jste ale členy svazu zaměstnavatelů, který má uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně, platí § 25 odst. 2 ZP, který říká, že kolektivní smlouva je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně. V takovém případě můžete použít vyrovnávací období až 52 týdnů.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.