ZÁVAZNOST KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNĚ

cooperation-collaboration-organization-combining-network-outsourcing-teamwork-communication_t20_N0llQ7

Je možné domluvit se se zaměstnanci a platit jim přesčasy v ročním vyrovnávacím období, i když nemáme kolektivní smlouvu? Prý bychom se jako členové zemědělského svazu mohli řídit jejich kolektivní smlouvou. Je to pravda?

Co se týká rozsahu celkové práce přesčas (tedy nařízené i dohodnuté), obecně platí, že pokud u vás nepůsobí odborová organizace, máte vyrovnávací období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (§ 93 odst. 4 ZP). Jestliže jste ale členy svazu zaměstnavatelů, který má uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně, platí § 25 odst. 2 ZP, který říká, že kolektivní smlouva je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně. V takovém případě můžete použít vyrovnávací období až 52 týdnů.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat