ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ 2020 – VZOR

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ 2020 – VZOR

Někdy je třeba ukončit pracovní poměr nedlouho po tom, co vznikl. Za předpokladu, že máte (ve smlouvě nebo na samostatné listině) sjednanou zkušební dobu, která ještě neuplynula, a zároveň nadále nechcete setrvávat v pracovněprávním vztahu, můžete přistoupit ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pracovní poměr může ve zkušební době zrušit zaměstnanec i zaměstnavatel.

Pamatujte na to, že:

  • Tento způsob nelze použít, pokud nebyla sjednána zkušební doba.
  • Ve zkušební době může být pracovní poměr zrušen z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
  • Zaměstnavatel nemůže zrušit pracovní poměr ve zkušební době po dobu prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (nebo karantény) zaměstnance.
  • Zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze pouze písemně.
  • Pracovní poměr končí dnem kdy bylo zrušení pracovního poměru doručeno druhé straně. To však za předpokladu, že v něm není uvedeno pozdější datum.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat