HUMAN AGE – VYPLATÍ SE PÉČE O ZAMĚSTNANCE?

extreme-close-up-of-human-eye_t20_1rlb19

ZATÍM KLID PŘED BOUŘÍ

 Oborníci na zaměstnanost tvrdí, že znovuoživení hospodářského růstu a pracovního trhu v Evropě již nastartovalo a dále povede během příštích let k významné fluktuaci zaměstnanců. Vrchol fluktuace je očekáván v letech 2016 až 2018.

Studie, kterou zpracovala globální poradenská společnosti Hay Group ve spolupráci s Centre for Economics a Business (Cebr), totiž tvrdí, že v roce 2016 dosáhne fluktuace zaměstnanců v Evropě 18,7 %. Za novým pracovním místem by tak své stávající zaměstnání mělo opustit v Evropě 39 milionů lidí, což ve srovnání s rokem 2012 znamená nárůst o 9,4 %.  Důvodem častějších odchodů za jiným zaměstnáním je podle autorů studie dlouhodobá frustrace ze setrvání na jednom pracovním místě, k čemu byli zaměstnanci nuceni obavami ze ztráty zaměstnání v dobách hospodářského úpadku. 

„Ekonomická krize a s ni spojené škrty ve výdajích dosud drželi míru fluktuace zaměstnanců na uzdě. Vzrostl však počet nespokojených a frustrovaných zaměstnanců, kteří nyní představují pro svou firmu riziko. Zotavení ekonomiky a oživení trhu práce povede k tomu, že se začnou poohlížet po alternativních možnostech zaměstnání,“ vysvětluje Pavla Helclová, konzultantka Hay Group, která zároveň zdůrazňuje, že společnosti s tím musí počítat již nyní. „Nyní je klid před bouří a společnosti se tedy musí zaměřit na udržení nejen lidí s vysokým potenciálem, ale i na své zaměstnance s kritickými dovednostmi a v klíčových rolích,“ dodává.

 A co je hlavní příčinou zvýšené míry fluktuace zaměstnanců? Podle studie, která zkoumala situaci ve 30 zemích a pracovala s daty OECD, MMF, Světové banky či Světového ekonomického fóra, k nim patří klesající důvěra v organizaci a její vedení, nedostatečný prostor pro osobní kariérní růst, znepokojení nad spravedlností odměny za odvedenou práci, nízká efektivita práce ve firmě a špatné fungování celé společnosti.  

Vše výše uvedené tedy znamená, že ztráta zkušených odborníků a absence nových talentů může mít velmi silný dopad na firmy, které by se proto blížícímu se problému měly věnovat již nyní. Na fluktuaci zaměstnanců nelze pohlížet pouze jako na negativní jev. Existuje samozřejmě zdravá míra fluktuace, která přivádí do firmy novou krev a nové přístupy a pohledy.  Současně s tím musí zaměstnavatelé počítat s vyššími náklady na nábor nových pracovníků a na jejich školení. Je potřeba se také připravit na jejich nižší produktivita v období adaptace na novou pozici. 

NOVÁ REALITA      

Zákazníci požadují a budou požadovat stále více přidané hodnoty. Organizace firem a jejich chování jsou stále globálnější. Firmy i jednotlivci mají lepší přístup k informacím, odborníkům i nízkonákladovým prostředkům, které jim umožňují poznat pravý stav věcí a následně tlačit na dodavatele, aby jim poskytovali kvalitnější výrobky a služby.

Důležité je tedy mít odborníky a umět vyhledat uchazeče, kteří vyhovují momentálním požadavkům, mají správné dovednosti, chování, způsob práce a schopnost pracovat v chaotickém, globálním prostředí. V minulosti potřebovaly společnosti pro svůj růst přístup ke kapitálu. Nyní potřebují k dalšímu rozvoji zejména přístup k lidem s potřebnými schopnostmi a dovednostmi – „talentům“. Přístup k „talentům“, spíše než ke kapitálu, se tím stává jasnou konkurenční výhodou.“

Jak tedy najít ty nejvhodnější kandidáty? Jak je získat, a následně také udržet, schopné, loajální, zodpovědné, motivované, pracovité, pro klienty důvěryhodné a oblíbené pracovníky pro organizaci, která chce být konkurenceschopná a také chce „jít s dobou?“

Zamyslete se nad tím, co ovlivňuje loajalitu vašich zaměstnanců a na co byste se měli zaměřit, abyste zabránili riziku fluktuací při oživení trhu práce vy zaměstnavatelé – personalisté a další kompetentní!     

Postupujete správně? Co když si někdy vytváříte idealizovaný obraz vašeho ideálního uchazeče na zevšeobecněných stereotypech nebo na vlastnostech pracovníka, za kterého hledáte náhradu? Pokud si nejste jistí, osvěžte si své postupy a dovednosti specialisty! Napište nám své zkušenosti, objednejte si školení nebo jen konzultaci. „Štěstí přeje připraveným.“

Relevantní články:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat