Články

Sick days a bridge days

SICK DAYS A BRIDGE DAYS

Termínem sick days se v personální praxi označuje pracovní volno, za které zaměstnavatel poskytne

Sick days a bridge days

SICK DAYS A BRIDGE DAYS

Termínem sick days se v personální praxi označuje pracovní volno, za které zaměstnavatel poskytne