DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ – VZOR

dodatek k pracovní smlouvě, vzor 2020

Dodatek k pracovní smlouvě je způsob, jakým je možné, za trvání pracovního poměru, upravit obsah pracovní smlouvy, tedy vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Dodatek k pracovní smlouvě musí obsahovat označení smluvních stran, tedy zaměstnance a zaměstnavatele, přesné označení upravované pracovní smlouvy a vymezení prováděných změn.


Pamatujte na to, že:

  • Vzhledem k tomu, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, tak stejnou formu (písemnou) musí mít také dokument, který mění obsah pracovní smlouvy.
  • Je třeba dávat pozor na to, abyste dodatkem k pracovní smlouvě nezanesli do pracovní smlouvě nějaká kolidující ujednání.


Co je ještě důležité vědět:

  • Vše, co je obsahem pracovní smlouvy, je odsouhlaseno oběma smluvními stranami a nic z toho, co pracovní smlouva obsahuje, není možné měnit jednostranným prohlášením zaměstnance nebo zaměstnavatele.
  • Zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance k podpisu takového dodatku pracovní smlouvy, se kterým zaměstnanec nesouhlasí.
  • Pokud vás zaměstnavatel nutí podepsat dodatek k pracovní smlouvě a hrozí sankcemi v případě, že „okamžitě nepodepíšete“, je namístě zpozornět a dokument nechat zkontrolovat někým, kdo tomu rozumí.
  • Podpis dodatku k pracovní smlouvě nebývá otázkou života a smrti, nechte si dost času a nenechte se vmanévrovat do ničeho, čeho byste později mohli litovat.

Mohlo by vás zajímat