DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ – VZOR

dodatek k pracovní smlouvě, vzor 2020

Dodatek k pracovní smlouvě je způsob, jakým je možné, za trvání pracovního poměru, upravit obsah pracovní smlouvy, tedy vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Dodatek k pracovní smlouvě musí obsahovat označení smluvních stran, tedy zaměstnance a zaměstnavatele, přesné označení upravované pracovní smlouvy a vymezení prováděných změn.


Pamatujte na to, že:

  • Vzhledem k tomu, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, tak stejnou formu (písemnou) musí mít také dokument, který mění obsah pracovní smlouvy.
  • Je třeba dávat pozor na to, abyste dodatkem k pracovní smlouvě nezanesli do pracovní smlouvě nějaká kolidující ujednání.


Co je ještě důležité vědět:

  • Vše, co je obsahem pracovní smlouvy, je odsouhlaseno oběma smluvními stranami a nic z toho, co pracovní smlouva obsahuje, není možné měnit jednostranným prohlášením zaměstnance nebo zaměstnavatele.
  • Zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance k podpisu takového dodatku pracovní smlouvy, se kterým zaměstnanec nesouhlasí.
  • Pokud vás zaměstnavatel nutí podepsat dodatek k pracovní smlouvě a hrozí sankcemi v případě, že „okamžitě nepodepíšete“, je namístě zpozornět a dokument nechat zkontrolovat někým, kdo tomu rozumí.
  • Podpis dodatku k pracovní smlouvě nebývá otázkou života a smrti, nechte si dost času a nenechte se vmanévrovat do ničeho, čeho byste později mohli litovat.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.