Stranou sporu snadno a rychle

Stranou sporu snadno a rychle

V roli zaměstnance, vedoucího pracovníka nebo obchodního partnera.

Pracovní prostředí, kde se setkávají různé entity, osobnosti, úkoly, výzvy, je k prostředí pro konflikt jako dělané.

Když se s konfliktem umí nakládat, bude evokovat změnu, přenastavení, např. změny v zadávání úkolů, změny ve výkonu zaměstnanců, změny v ohodnocení, změny v pracovních smlouvách atd. Škála co do příkladů z pracovního prostředí je široká a na další konkrétní příklady konfliktů, situací, kdy je dobré znát základy vyjednávání a umět se pohybovat v konfliktu jako „ryba ve vodě“ a  komunikaci vést tak, aby se dala věc vyřešit dohodou, najdete v budoucích příspěvcích.

V kolizních situacích, kdy je jako vhodný nástroj řešení zvolena například mediace, může se mediace účastnit ten dotčený zaměstnanec, nebo zaměstnavatel? Případně kdo je vhodný například ze strany zaměstnavatele?

Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu stran za přítomnosti mediátora, který podporuje komunikaci mezi stranami konfliktu tak, aby strany konfliktu mohly nalézt smírné řešení. Stranou konfliktu je samozřejmě ta osoba, která má „spor“ s jinou osobou. Role mediátora je neutrální, má řídit proces, ve kterém s jeho pomocí se budou strany snažit svůj spor vyřešit.

Mediace se mohou účastnit jak řadoví zaměstnanci, tak vedoucí pracovníci. A protože na mediaci je vždy důležité, aby byly přítomny přímo dotčené osoby, mohou se zaměstnanci, vedoucí pracovníci, zástupci právnických osob zúčastnit mediace na základě plné moci – zplnomocnění.

Lze konfliktům předcházet?

V některých případech jistě ano, a v jiných ne. Pokud se s konfliktem nakládá nástroji, které jsou určené k práci s ním, může mít konflikt užitečný a efektivní výsledek, který bude DOJEDNÁN  – VYJEDNÁN osobami na něm zúčastněných.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat