JAK VYPOVĚDĚT DPP

woman-is-waiving-goodbye-from-a-train-nominated_t20_oR42dA

Dne 10.2.2017 jsem se zaměstnavatelem uzavřel Dohodu o PP na dobu určitou a to do 31.12.2017. Tuto dohodu bych chtěl předčasně ukončit. Na několika portálech jsem četl, že je to problém, avšak na Vašich stránkách jsem našel toto: 
ZPŮSOB UKONČENÍ DPP 
DPP skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Může skončit i dříve, a to dohodou stran. Od 1.10.2015 je možné DPP i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
Pošlete mi prosím paragrafové znění podle čeho mohu dohodu jednostranně vypovědět ??? Nejlépe vzor s paragrafovým zněním a vysvětlením.

Výpověď se řídí  § 77 odst. 4 písm. b) ZP, který říká, že výpověď můžete dát z jakéhokoliv důvodu (pokud ho chcete uvést, tak ho tam napište) nebo bez uvedení důvodu (tak je koncipovaný vzor, na který je uvedený odkaz na konci této odpovědi). Výpovědní doba je 15denní (jedná se o kalendářní dny, ne o pracovní dny) a začíná běžet okamžikem doručení druhé smluvní straně. Nevím, kde pracujete a čeho je schopen váš zaměstnavatel – pokud je trochu znalý zákona, převezme a podepíše. Pokud ne (což se stává) bylo by prima, aby u toho byl nějaký svědek, který podepíše, že zaměstnavatel (resp. konkrétní osoba, váš přímý nadřízený) odmítl výpověď převzít. Svědek to podepíše do té výpovědi. Ze zákona máte doručeno.

Pokud svědka neseženete, tak na poštu – 1. doporučeně, 2. s doručenkou a máte doručeno, i kdyby se vám dopis vrátil.

Pokud víte, že to zaměstnavatel podepíše, i když třeba nerad, můžete si spočítat, kdy váš pracovněprávní vztah skončí – když předáte 28.4., poslední den v práci budete (resp. poslední den vašeho zaměstnání bude) 13.5., a to i kdyby byla sobota. Pracovněprávní vztah se neprodlužuje o víkendy, nekončíte tedy nutně až „další pondělí“.

Pokud nevíte, jestli zaměstnavatel podepíše převzetí, NEMUSÍTE psát do výpovědi datum skončení vašeho pracpr. vztahu. To si musí zaměstnavatel umět spočítat. Jen tam nechte tu 15denní výpovědní dobu od doručení.

A určitě si tu výpověď vytiskněte 2x a jedno vyhotovení, podepsané zaměstnavatelem, si nechte – to máte jako potvrzení o tom, že bylo řádně písemně vypovězeno a doručeno druhé smluvní straně. Vzor výpovědi DPP najdete zde

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat