KRATŠÍ PRACOVNÍ ÚVAZEK A PRÁCE PŘESČAS

work_t20_YVj6wm

Jeden z opakujících se dotazů v poradně zní: JE MOŽNÉ ZAMĚSTNANCI S KRATŠÍM PRACOVNÍM ÚVAZKEM NAŘÍDIT PRÁCI PŘESČAS?

V praxi dochází k zaměňování pojmů kratší zkrácený úvazek. Jaký je v tom rozdíl?

Kratší úvazek se sjednává s konkrétním zaměstnancem. Často jde o rodiče malých dětí, kteří potřebují skloubit práci s chodem domácnosti a zaměstnavatel má možnost jim vyhovět. Kratší úvazek může být různě dlouhý a pracovní doba může být různě rozložená, to vždy záleží na dohodě obou stran. Může to být třeba 15 hodin týdně po 3 hodinách od pondělí do pátku nebo třeba 21 hodin týdně, a to rozložených do pondělí až středy po 7 hodinách denně. Nebo jakkoliv jinak J. V každém případě se ale adekvátně krátí i výdělek takového zaměstnance.

Zkrácenou pracovní dobu stanoví zákoník práce jednak pro dvousměnný pracovní režim (38,75 hodin týdně), jednak pro třísměnný a nepřetržitý pracovní režim (37,5 hod týdně) a dále pro zaměstnance pracující v podzemí při těžbě uhlí, rud… atd. (§ 79 odst. 2 písm. a) ZP, tady pracovní doba činí 37,5 hod. týdně). Zkrátit může pracovní dobu zaměstnancům i zaměstnavatel vnitřním předpisem nebo může být sjednána v kolektivní smlouvě, vždy ale všem zaměstnancům nebo nějaké vymezené skupině. V těchto případech jim ale nesmí být krácena mzda. (Takže pokud zaměstnavatel vydá vnitřní předpis, ve kterém stanoví, že pracovní doba je každý den 8 hodin, ale v pátek jen 6,5, musí zaměstnancům tuto hodinu a půl zaplatit tak, jako kdyby pracovali.)

Čtěte také http://pracovniporadna.cz/jednostranne-snizeni-pracovniho-uvazku/.

Jak to tedy je? 

Vycházejme zde z modelové situace, kdy má zaměstnanec „poloviční úvazek“, pracuje tedy 20 hodin týdně.

Je možné nařídit práci nad 20 hodin týdně (např. o 2 hodiny víc, o 10 hodin víc)?

Ne. Práci nad sjednaných 20 hodin týdně je možné se zaměstnancem pouze dohodnout. Pokud na to zaměstnanec nepřistoupí, zaměstnavatel s tím nic neudělá.

Když (po dohodě) zaměstnanec odpracuje 28 hodin za konkrétní týden, jde o práci přesčas, za kterou náleží příplatek?

Ne. Když bude zaměstnanec souhlasit s tím, že bude pracovat víc, než sjednaných 20 hodin týdně, ale nepřekročí v daném týdnu 40 hodin (tzn. může mít odpracováno přesně 40 hodin v týdnu), nejde o přesčas. Bude mít zaplacenou práci za 40 hodin, ale bez příplatku.

Může tedy zaměstnanec s kratší pracovní dobou pracovat přesčas?

Ano, pokud

  1. a) se na tom se zaměstnavatelem dohodne a zároveň
  2. b) pracuje víc než 40 hodin týdně (v případech uvedených výše může jít o práci nad 37,5 nebo 38,75 hodin týdně).

V takovém případě má zaměstnanec právo nejen na mzdu za odpracovanou práci, ale také na příplatek za práci přesčas v rozsahu, v jakém vykonával práci nad 40 (37,5 nebo 38,75) hodin týdně.

Tento text není právnickým textem, má sloužit k lepšímu pochopení problematiky.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat