Kurz Pracovní právo pro střední management, pracovní právo pro mistry a vedoucí zaměstnance​

kurz-pro-mediatory (3)

Cena: 15.000 Kč

Jak dlouho kurz trvá? 3 devadesátiminutové bloky

Počet účastníků: max. 15

Místo: Praha

Termín a místo konání: dohodou.

Doplňující inforamace

Cena bude dohodnuta podle počtu účastníků, lokality, délky a obsahu semináře (při max.  15 účastnících cca 15 tis. Kč za školicí den = 3 devadesátiminutové bloky),  v případě konání kurzu mimo Prahu budou připočítány náklady na dopravu.

Detail akce:

Prakticky podané informace z pracovního práva, které musí znát každý vedoucí zaměstnanec na všech stupních řízení.

Z obsahu
• vaše povinnosti před nástupem nového zaměstnance;
• na co dát pozor v souvislosti se zkušební dobou;
• pracovní poměr na dobu určitou a zákonné prodloužení na dobu neurčitou – rizika, která musí mistr znát;
• výtky, vytýkací dopisy;
• neomluvená absence, alkohol na pracovišti;
• typy porušení pracovní kázně z hlediska intenzity porušení;
• výpovědní důvody (potenciální rizika neplatné výpovědi);
• okamžité zrušení pracovního poměru (potenciální rizika neplatného okamžitého zrušení);
• dovolená – harmonogram, určení čerpání dovolené, možnost určení čerpání dovolené samotným zaměstnancem;
• práce přesčas – nařízená, dohodnutá, možnosti čerpání náhradního volna místo příplatku;
• pracovní cesty;
• odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem a zaměstnavatelem;
• otázky, diskuse.

kurz-pro-manazery (1)

Kdo vás kurzem provede?

JUDr. Radka Medková – zapsaná mediátorka, lektorka pracovního práva, zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů

Objednat