MZDOVÝ VÝMĚR 2020 – VZOR

mzdový výměr 2020 vzor

Mzdový výměr, přesněji jeho vzor, využijete v případě, že jste se jako zaměstnavatel, v pracovní smlouvě, se zaměstnancem dohodli na tom, že výše mzdy je stanovena jednostranně mzdovým výměrem.

Mzdový výměr je dalším způsobem určení mzdy, vedle smlouvy a vnitřního předpisu. V tomto případě se jedná o jednostranné právní jednání zaměstnavatele, přičemž mzdovým výměrem je zaměstnanci určena mzda.

Neznamená to, že když se zaměstnavatel rozhodne pro jeden způsob určení mzdy, pak je další způsob zapovězen. Naopak. Běžně (a v souladu s právní úpravou) se mzdovým výměrem stanoví pravidelná složka mezd a podmínky pro poskytování odměn a/nebo prémií (tzv. nepravidelné složky) pak stanovuje vnitřní předpis.

Pamatujte na to, že:

  • V případě mzdového výměru musíte zvolit písemnou formu.
  • Pokud smlouva nebo vnitřní předpis neobsahují údaj o splatnosti a způsobu výplaty mzdy, pak by je měl obsahovat mzdový výměr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat