ODCHÁZEJÍCÍ ŘEDITEL ŠKOLY A PRACOVNÍ SMLOUVY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

school-hug-advice-teacher-mentor-mentoring-principal-junior-high-words-of-advice_t20_pYK2p1

Dobrý den. Mám dotaz, zda může odstupující ředitel školy k 31. 7. 2018 přijímat nové zaměstnance pro nový školní rok 2018/2019 s nástupem od 27.8.2018? Jsou to pracovní smlouvy nových zaměstnanců s nástupem v době, kdy již tento ředitel nebude ve funkci ředitele a od 1.8.2018 nastoupí nový ředitel školy, který již v červnu 2018 podepsal jmenovací dekret u zřizovatele školy s nástupem od 1.8.2018. Jsou tyto pracovní smlouvy platné, nebo je přijetí nových pracovníku již v kompetenci nastupujícího ředitele, který by měl nové pracovníky poznat – a tedy  zvážit a rozhodnout o jejich přijetí? A platí u nich podle zákoníku práce 3-měsíční výpovědní lhůta pro případ, že by nepracovali tak, jak je ve škole třeba?

Pokud je ředitel stále ředitelem, je statutárním orgánem a jako takový za školu jedná. Může tedy sepisovat a podepisovat i pracovní smlouvy s novými učiteli (jinými zaměstnanci školy), a to i když mají nástup až v době, kdy on už ředitelem nebude. Není rozhodující, zda nový ředitel už je nebo není známý. Jedinou výjimkou z možnosti podepisovat nové pracovní smlouvy je situace, kdy zřizovatel si tuto skutečnost (tedy to, že ředitel v době od předání odvolání/vzdání se funkce až do faktického skončení nebude dělat právě takovéto kroky) vymíní.

Druhá věc je, jestli byla s těmito novými zaměstnanci sjednána zkušení doba. Pokud ano, asi nic nebrání novému řediteli, aby s nimi pracovní poměr bez dalšího ve zkušební době zrušil. Otázkou je, jestli to bude pouze akce natruc starému řediteli, a to přesto, že se tak nový ředitel může připravit o kvalitní zaměstnance, nebo jestli dá těmto zaměstnancům šanci. 

Pokud se zaměstnanci zkušební doba sjednána nebyla, je možné jejich pracovní poměr ukončit pouze dohodou nebo najít nějaký výpovědní důvod, který může nový ředitel použít, což je poměrně těžké. Jen chci upozornit, že výpovědní doba je podle ZP standardně 2měsíční. Více o skončení pracovního poměru najdete tady http://pracovniporadna.cz/produkty/.

Mohlo by vás zajímat