PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ

studying-rivalry-conflict-political-struggle-competition-research-development-strategy-weakness_t20_AVnyLV

Pracuji jako úřednice na přepážce. Od loňského roku nám firma řekla, že máme povinnost nabízet klientům náš další produkt (pojištění) a že pokud neprodáme určitý počet pojistek měsíčně, dostaneme výpověď pro porušení pracovní kázně. Kolik měsíců můžeme prodat méně pojistek, aby nám mohl dát zaměstnavatel výpověď?

ODPOVĚĎ:

Pokud pracujete jako úřednice, je vaší povinností pojistky nabízet. Porušením „pracovní kázně“ by mohla být situace, kdy zaměstnavatel zjistí, že v rozporu s jeho pokyny pojistku nenabízíte. Nemůže být ale porušením vaší pracovní kázně to, že jich neprodáte tolik, kolik si zaměstnavatel představuje, nebo dokonce žádnou. Porušení pracovní kázně znamená, že zaviněně uděláte něco, co dělat nemáte, nebo neuděláte něco, co udělat máte (NABÍZET pojistky), určitě ne to, že si klienti nekoupí to, pro co nepřišli. Buďte v klidu, pokud budete produkt nabízet, splnila jste vše, co musíte. Jestliže by vám zaměstnavatel dal písemnou výtku (vytýkací dopis), písemně se proti tomu ohraďte a nechte si potvrdit doručení. Kdyby došlo až na výpověď z důvodu porušení pracovní kázně pro neprodání konkrétního počtu pojistek úřednicí na přepážce, doporučila bych v tomto případě obrátit se na soud s žalobou o neplatnost výpovědi.

Právní stav ke dni: 22.6.2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat