ZASTUPOVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE – PLNÁ MOC A POVĚŘENÍ

Zastupování zaměstnavatele - plná moc a pověření

Při podnikání často dochází k tomu, že podnikatel potřebuje některé činnosti delegovat na své zaměstnance. Ostatně z toho důvodu zaměstnance má. Zaměstnavatel tedy potřebuje, aby za něj platně jednal jeho zaměstnanec. Jak toho docílit? V zákoníku práce se odpověď na tuto otázku nenachází, a tak je třeba porozhlédnout se jinde. Daná problematika je upravena v občanském zákoníku, jednak v ustanovení § 166, a jednak v ustanovení § 430 an.

Podle ustanovení § 166 odst. 1 občanského zákoníku zastupují právnickou osobu (v tomto případě je tedy uvažován zaměstnavatel, který je právnickou osobou) také zaměstnanci, a to v takovém rozsahu, který je obvyklý vzhledem k jejich pracovnímu zařazení. Obvyklý je v tomto kontextu takový stav, který jako obvyklý vnímá veřejnost. V případě, že je právnická osoba podnikatelem, pak se použije ustanovení § 430 občanského zákoníku.

Podle ustanovení § 430 občanského zákoníku – pokud podnikatel někoho (tzn. i zaměstnance) pověří při provozu určitou činností, pak ho tato osoba zastupuje ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Při obvyklých právních jednáních tedy postačí pověření, pokud jednání přesahuje obvyklost, tak je k zastoupení potřeba plnou moc. Vzhledem k tomu, že obvyklost pro potřebu pověření by bylo třeba hledat například ve vnitropodnikových předpisech, jejichž obsah veřejnost asi znát nebude, je dobré využívat vymezení pověření, pro případ zastupování zaměstnavatele, v písemné podobě.

Možná vás napadne otázka, jestli se to nedá rovnou vyřešit plnou mocí. Určitě dá. Na každý pád přidáváme vzory obojího.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat