Často dostávám dotazy týkající se příplatků za práci. Nejčastější je dotaz, jestli se příplatky sčítají nebo ne (jde např. o situaci, kdy zaměstnanec pracuje přesčas, navíc ve státní svátek a ještě v noci). Odpověď zní: ano, všechny příplatky se sčítají.

Další důležitou skutečností je, že zaměstnanec se nemůže svého práva na příplatky tam, kde mu je zákoník práce (kolektivní smlouva, vnitřní předpis zaměstnavatele) přiznává, vzdát. Takové jednání, byť motivované dobrou vůlí zaměstnance, by bylo nicotné (smyslem tohoto textu není vysvětlovat právní pojmy, takže jde jednoduše o to, že i kdyby se zaměstnanec thoto práva vzdal sám, dobrovolně, písemně a měl to notářsky ověřené, zaměstnavatel mu příplatky vyplatit musí a právo zaměstnance na tyto příplatky dál trvá).

A v jaké výši je vlastně zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci příplatky za práci?

Zákoník práce rozlišuje výši příplatků podle toho, zda zaměstnanec pracuje v soukromém sektoru (zaměstnavatelem je fyzická osoba, s.r.o., a.s. atd.), tzn. sektoru, kde je odměňován mzdou, nebo v rozpočtové nebo příspěvkové sféře (zaměstnavatel je financován státem, krajem atd.), tzn. tam, kde je odměňován platem.

V soukromém sektoru to vypadá takto:

důvod nárok možnost
 přesčas nejméně 25% průměr. výdělku  náhradní volno
svátek náhradní volno nejméně ve výši průměrného výdělku
noční práce nejméně 10% průměrného výdělku  lze sjednat jinou minimální výši a jiný způsob určení příplatku
sobota + neděle nejméně 10% průměrného výdělku lze sjednat jinou minimální výši a jiný způsob určení příplatku
práce ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy ne
odměna za pracovní pohotovost

 

nejméně 10% průměrného výdělku

 

ne

 

V rozpočtové a příspěvkové sféře to vypadá takto:

důvod nárok možnost
přesčas 25 % průměr. výdělku (jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, pak 50 % prům. hodinového výdělku) náhradní volno
svátek náhradní volno nejméně ve výši průměrného výdělku
noční práce 20 % průměrného výdělku ne
sobota + neděle 25 % průměrného výdělku ne
práce ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 5 % základní sazby minimální mzdy ne
odměna za pracovní pohotovost nejméně 10% průměrného výdělku ne
zvláštní příplatek určí zaměstnavatel v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s prac. podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci
příplatek za rozdělenou směnu 30 % průměrného hod. výdělku za každou takto rozdělenou směnu ne
osobní příplatek až do výše 50 % plat. tarifu nejvyššího plat. stupně v plat. třídě, ve které je zaměstnanec zařazen

(vynikajícímu, všeobecně uznávanému odborníkovi, který vykonává práce zařazené do 10. – 16. plat. třídy lze přiznat příplatek až do 100 % plat. tarifu nejvyššího plat. stupně v plat. třídě, ve které je zaměstnanec zařazen)

ne
příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah dvojnásobek prům. hodinového výdělku ne
specializační příplatek pedagogického pracovníka 1 000 – 2 000 Kč měsíčně ne

10.11.2017

Tento text není právnickým textem, slouží k snadnějšímu pochopení dané problematiky.