POVINNOST VYDAT ZÁPOČTOVÝ LIST, KDYŽ…

man-takes-folders-with-documents-from-the-shelves-home-based-work-work-at-home-home-study-home_t20_eoPNQo

Zaměstnanec přestal chodit do práce, takže jsme mu okamžitě zrušili pracovní poměr. Neodevzdal nám ale notebook, klíče ani vstupní kartu. Kromě toho u klienta způsobil docela velkou finanční škodu. Můj dotaz zní: musíme mu vydat zápočtový list? A druhý dotaz: můžeme mu nevyplatit mzdu, dokud nám věci, které patří zaměstnavateli (notebook) nevydá? A můžeme mu rovnou strhnout ze mzdy aspoň něco, abychom aspoň trochu pokryli škodu u klienta?

Dobrý den, podle § 313 ZP má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání („zápočtový list“) při skončení pracovního poměru. Co přesně znamená „vydat“, zákoník práce neříká, ale obávám se, že pokud zaměstnanec do práce nechodí, nemůžete ho nutit k tomu, aby si zápočtový list přišel osobně vyzvednout a budete ho muset poslat poštou (samozřejmě za splnění všech podmínek stanovených § 334 ZP).

Zákoník práce povinnost vydat potvrzení o zaměstnání nepodmiňuje tím, že by zaměstnanec musel mít splněny své povinnosti a vypořádány pohledávky vůči zaměstnavateli, takže ve vašem případě prostě zápočtový list vydat musíte.

Pokud zaměstnanec neodevzdal věci patřící zaměstnavateli, budete ho muset vyzvat (ideálně písemně), aby tak učinil. Pokud se tak nestane, napíšete předžalobní výzvu (vzor najdete zde) a když se i nadále nic nestane, budete se muset svého práva domáhat u soudu.

Stejně tak pokud zaměstnanec způsobil škodu u klienta, není možné (§ 144a odst. 4 ZP) započtení, tzn. nelze prostě z rozhodnutí zaměstnavatele nevyplatit zaměstnanci mzdu nebo její část.

Náhradu škody můžete po zaměstnanci požadovat jen za podmínek stanovených § 250 ZP, resp. § 261 a násl. ZP.

Takže (bohužel) postup je tento:

1. poslat zápočtový list

2. vyzvat zaměstnance k vrácení svěřených věcí

3. projednat se zaměstnancem výši požadované náhrady škody a ideálně uzavřít dohodu o způsobu její náhrady

4. pokud zaměstnanec věci nevrátí a škodu projednat nechce, poslat předžalobní výzvu

5. najmout advokáta a dát žalobu k příslušnému soudu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat