ZE STRANY ZAMĚSTNANCE

Označení zaměstnavatele – společnost (podle obchodního rejstříku), 

k rukám (koho)

adresa

 

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

podle § 66 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

Dne ……… jsem s vámi uzavřel/a pracovní smlouvu, na základě které mi ke dni ………… vznikl pracovní poměr na druh práce ………. V pracovní smlouvě byla dohodnutá zkušební doba v délce 3 měsíců. Moje zkušební doba tedy končí dnem ……….

Zrušuji tímto svůj pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni ………

 

V ………… dne …………..

 

                                                                                                        jméno a podpis zaměstnance

 

Za zaměstnavatele převzal ……………… dne …………..

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE

Jméno a příjemní zaměstnance, os. č., datum narození, bydliště

 

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

podle § 66 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

Dne ……… jsme s Vámi uzavřeli pracovní smlouvu, na základě které Vám ke dni ………… vznikl pracovní poměr na druh práce ………. V pracovní smlouvě byla dohodnutá zkušební doba v délce 3 měsíců. Vaše zkušební doba tedy končí dnem ……….

Oznamujeme Vám, že tímto zrušujeme Váš pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni ………

 

V ………… dne …………..

 

                                                                                                        Název, sídlo, IČ zaměstnavatele, zastoupený ….. (podpis, razítko)

 

Toto zrušení pracovního poměru ve zkušební době jsem převzal dne …………

                                                      Podpis zaměstnance