ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ Z DŮVODU PRACOVNÍHO ÚRAZU

stress-burnout-employee-anxiety-tired-exhausted-depression-suffering-uncomfortable-health-bad-burden_t20_Wxydoz

Ve zkušební době se mi stal pracovní úraz a zaměstnavatel mě hned propustil, že stejně nebudu moct dělat tu práci, kterou jsem dělal, a protože jsem byl ve „zkušebce“ tak mi nemusí nic platit. Co mám teď dělat?

ODPOVĚĎ:

Co je HNED propustil? Zaměstnavatel s vámi může zrušit pracovní poměr ve zkušební době, i když jste měl pracovní úraz. Pokud jste z tohoto důvodu na neschopence, může vás propustit až 15. den, ale za prvních 14 dní (CELÝCH, tady neplatí to, že první 3 dny jsou zdarma) vám musí platit náhradu mzdy. Protože jde o zrušení pracovního poměru ve zkušební době a ne o výpověď, nemusí vám platit odstupné ve výši min. 12 průměrných měsíčních výdělků.

To ho ale nezbavuje povinnosti hradit vám škodu, která vám pracovním úrazem vznikla. Je to například povinnost hradit náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – to je částka, která vznikne, když od svého průměrného výdělku, který jste měl u zaměstnavatele, odečtete nemocenskou, kterou dostáváte (nebo jste dostával – nevím, jestli jste stále na neschopence). Další povinností zaměstnavatele je povinnost hradit náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (poté, co vám lékař ukončí neschopenku). Znamená to, že pokud se registrujete na Úřadu práce nebo nastoupíte do zaměstnání, kde si kvůli pracovnímu úrazu vyděláte méně peněz, bývalý zaměstnavatel je povinen vám vyplácet každý měsíc rozdíl mezi tím, co si vyděláte (pokud jste na ÚP, považuje se za váš výdělek minimální mzda – 9200 Kč měsíčně) a co jste si měl vydělat u něj. Tato jeho povinnost trvá nejdéle do doby, kdy dosáhnete důchodového věku, nebo kdy vám bude přiznaný starobní důchod. 

Vyžádejte si u zaměstnavatele záznam o úrazu a kontaktujte ho s tím, že mu zákoník práce přece jen výše zmíněné finanční povinnosti vůči vám ukládá. Pokud zaměstnavatel nebude chtít dodržet zákoník práce, doporučuji vám obrátit se na advokáta.

Právní vztah ke dni: 27.8.2015

Mohlo by vás zajímat