DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH VĚCÍ 2020 – VZOR

dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí se vám bude hodit pro případ, že jako zaměstnavatel svěřujete zaměstnancům hodnotné věci, které pro výkon práce budou potřebovat. Pokud hodnota svěřené věci přesahuje částku 50.000 Kč, nesmí být zaměstnanci svěřena jinak než na základě dohody o odpovědnosti ztrátu svěřených věcí.

Pamatujte na to, že:

  • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být se zaměstnancem uzavřena písemně;
  • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí nemůže být uzavřena se zaměstnancem, který je mladší 18 let;
  • Jakožto zaměstnavatel musíte vytvořit zaměstnancům, se kterými jste takovou dohodu uzavřeli, vhodné podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. V případě, že tuto povinnosti nesplníte, pak může zaměstnanec od dohody odstoupit. Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být písemné.

Mohlo by vás zajímat