DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 2020 – VZOR DPČ

businessman-signing-document-NTRS468-1-1

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jedním z dalších způsobů (vedle dohody o provedení práce a pracovní smlouvy), jak založit pracovněprávní vztah (pozn.: nejedná se o pracovní poměr). Dohodu o pracovní činnosti zaměstnavatel využije zejména v případech, kdy chce dočasného pracovníka, ale předpokládá, že rozsah prací převýší 300 hodin ročně.

Pamatujte na to, že:

  • Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně.
  • Délka pracovní doby nesmí přesáhnout 20 hodin týdně.
  • Na dohodu o pracovní činnosti se také vztahují pravidla pro minimální mzdu. To znamená, že odměna z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší než minimální mzda (samozřejmě s přihlédnutím k rozsahu).
  • Odměnu z dohody je možné dohodnout i paušálně, tedy pevnou částkou za: den, týden nebo měsíc. I pro tento případ se použijí pravidla pro minimální mzdu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat