DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 2020 – VZOR DPČ

businessman-signing-document-NTRS468-1-1

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jedním z dalších způsobů (vedle dohody o provedení práce a pracovní smlouvy), jak založit pracovněprávní vztah (pozn.: nejedná se o pracovní poměr). Dohodu o pracovní činnosti zaměstnavatel využije zejména v případech, kdy chce dočasného pracovníka, ale předpokládá, že rozsah prací převýší 300 hodin ročně.

Pamatujte na to, že:

  • Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně.
  • Délka pracovní doby nesmí přesáhnout 20 hodin týdně.
  • Na dohodu o pracovní činnosti se také vztahují pravidla pro minimální mzdu. To znamená, že odměna z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší než minimální mzda (samozřejmě s přihlédnutím k rozsahu).
  • Odměnu z dohody je možné dohodnout i paušálně, tedy pevnou částkou za: den, týden nebo měsíc. I pro tento případ se použijí pravidla pro minimální mzdu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.