KDY KONČÍ PRACOVNÍ POMĚR ZAMĚSTNANCE, KTERÝ SE VZDAL SVÉ POZICE?

guilty-crowd-angry-lynch-justice-people-thief-racism-violence-lynching-rights-person-concept_t20_98pPpY

Dobrý den, vedoucí zaměstnanec přinesl dne 25. ledna písemně, že se vzdává své funkce ke dni 31. lednu. Kdy mu končí pracovní poměr a co teď má zaměstnavatel dělat? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pokud se vedoucí zaměstnanec svého pracovního místa vzdal, platí nabídková povinnost zaměstnavatele – musíte tedy svému zaměstnanci nabídnout jiné pracovní místo, a to takové, které odpovídá jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže takovou práci nemáte nebo pokud ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP. Na odstupné zaměstnanec nárok nemá (pokud nedošlo ke zrušení tohoto vedoucího pracovního místa).

Jestliže tedy zaměstnanec nepřijme jinou práci nebo pro něj takovou práci nemáte, pracovní poměr zaměstnance skončí uplynutím výpovědní doby, která začíná běžet 1. února. Pokud tedy máte výpovědní dobu standardně dvouměsíční, skončí jeho pracovní poměr 31. března.   

Právní stav ke dni: 28.1.2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat