NÁROK NA ODSTUPNÉ PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU

profit-business-banking-budget-money-efficiency-concept-achievement-activity-analysis-analyzing_t20_Xx4KVl

Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dohodu o ukončení pracovního poměru: pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, založený pracovní smlouvou ze dne 3.6.2008, skončí dne 20.4.2015; dohoda se uzavírá z podnětu zaměstnavatele, z důvodu výrazného omezení činnosti firmy /podle § 52 písm. a) zákoníku práce. Prosím o informaci, zda tomuto zaměstnanci bude vypláceno odstupné.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, podle toho, co píšete, si vůbec nejsem jistá, že jde o písmeno a). Ruší zaměstnavatel nějakou svou část, nebo dochází k organizačním změnám, jejichž důsledkem je nadbytečnost některých zaměstnanců (písm. c)? Každopádně ano, pracovní poměr zaměstnance trval skoro 7 let, takže v každém případě (ať už z důvodu pod písm. a) nebo c) ) zaměstnanci náleží odstupné minimálně ve výši stanovené v § 67 ZP (zde 3násobku jeho průměrného měsíčního výdělku), a toto odstupné náleží i v případě, že došlo k rozvázání PP dohodou. (Tam je oproti výpovědi jediný rozdíl – kdyby dostal zaměstnanec výpověď, museli byste mu ještě do konce června přidělovat práci a platit mu za ni mzdu, nebo ho nechat doma na překážkách v práci na straně zaměstnavatele a platit zaměstnanci náhradu mzdy. Když končí dnes dohodou, tuto povinnost nemáte. Povinnost zaplatit odstupné v plné výši ale máte pořád. Odstupné bude splatné ve výplatě, kterou zaměstnanec dostane v květnu na účet).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat