VSTUPNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA U MLADISTVÉHO ZAMĚSTNANCE NA DPP / DPČ

patient-care_t20_pY1ryd

Dobrý den, v naší společnosti máme brigádně mladistvé na DPP. Musíme u nich zajistit vstupní lékařskou prohlídku, byť nejde o rizikovou práci, ale práci v kat. I.? 
Proplacení této prohlídky a jejích dalších nákladů (výpis ze zdravotní dokumentace) kompenzuje zaměstnavatel „dohodáři“, jako je tomu u kmenového zaměstnance? 

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, podle mě vstupní praclék. prohlídku (PLP)  u mladistvých dohodářů, kteří jsou v kat. 1 a nejsou na riziku, nepotřebujete. (Mladistý je zaměstnanec, který má za sebou 15. narozeniny a ukončenou povinnou školní docházku, tzn. 9 let seděl ve školních škamnách, byť vyšel třeba ze sedmé třídy, ale kterému ještě nebylo 18 let. Zaměstnat ho můžete, jakmile je splněná druhá z těchto dvou podmínek. Pokud má narozeniny dřív než 30.6., můžete ho zaměstnat už od 1.7., i když je pro účely zdravotního a sociálního pojištění dál veden jako žák ZŠ. Pokud má narozeniny až o prázdninách, musíte počkat na den následující po patnáctinách.)Vycházím ze znění § 247 odst. 1 ZP, které říká, že zaměstnavatel musí na vstupní PLP poslat mladistvé před vznikem PRACOVNÍHO POMĚRU, ne pracovněprávního vztahu. DPP a DPČ nejsou pracovním poměrem, ale pracovněprávním vztahem.O povinnosti absolvovat (resp. „poslat“ zaměstnance na vstupní PLP) nemluví ani § 10 vyhl. č. 79/2013 Sb., který se vstupní PLP přímo věnuje, stejně jako § 59 odst. 1 zák. č. 373/2011 Sb.((a nepočítá s tím ani po novele, která už vyšla ve Sbírce a účinnosti by měla nabýt na podzim 2017). Nikde ani slovo o mladistvých.Samozřejmě, že jako zaměstnavatel je tam poslat můžete, abyste byli maximálně krytí – a ti mladiství ji pak musí absolvovat (jinak je nemusíte zaměstnat, pokud se rozhodnete, že vstupní PLP budete chtít).Pokud byste vstupní PLP nedělali, musíte stejně dodržovat § 244 a násl. ZP (zaměstnávat je něčím, co je pro ně přiměřené, ne přesčas a u vás asi ani noc, nesmíte je poslat do podzemí ani do štol atd.)Riziko: pokud by se mladistvému dohodáři u vás stalo něco, co by mohla bývala odhalit vstupní prohlídka,  nemohli byste být ze strany státních orgánů postiženi za nedodržení povinností vyplývajících z právních předpisů, protože takovou povinnost vám žádný právní předpis neukládá. Otázka odpovědnosti za škodu, která by zaměstnanci vznikla, je druhá věc, to by byla klasická odpovědnost zaměstnavatele za škodu, jako u kohokoliv jiného.Co se týká platby za prohlídku, teď je to tak, že hradí zaměstnavatel, pokud s tím uchazečem po provedené praclék. prohlídce ten pracovněprávní vztah uzavře. Mohou se ale domluvit i jinak. Po novele (takže od listopadu) to bude prakticky stejně (hradí uchazeč, pokud uzavřou pracpr. vztah, tak hradí zaměstnavatel), jen tam navíc bude i možnost, aby tu prohlídku zaplatil zaměstnavatel i v případě, že pracpr. vztah neuzavřou. (A jen pro vaši info – pokud máte zaměstnance pracující v noci, po novele budete vstupní prohlídku na tuto práci vždy hradit vy). Takže v podstatě ano, je to tak, jak píšete – jako u klasického zaměstnance na prac. poměr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat