VÝPOVĚĎ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 2020 – VZOR (VÝPOVĚĎ DPP)

Výpověď dohody o provedení práce 2020 – vzor (Výpověď DPP)

Výpověď dohody o provedení práce (výpověď DPP) je jedním ze způsobů, jak lze ukončit vztah vzniklý z dohody o provedení práce (vedle dohody o zrušení dohody o provedení práce). Výpověď dohody o provedení práce využijete, ať už jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel, a dále nechcete setrvávat v pracovněprávním vztahu, který je touto dohodou založený.

Pamatujte na to, že:

  • Vypovědět dohodu o provedení práce je možné pouze písemně.
  • Výpověď dohody o provedení práce může být podána bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu.
  • Výpovědní doba je 15 dnů a začíná běžet dnem, kdy byla prokazatelně doručena druhé straně.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat