DOHODA O SJEDNÁNÍ ZKUŠEBNÍ DOBY – VZOR 2020

DOHODA O SJEDNÁNÍ ZKUŠEBNÍ DOBY – VZOR 2020

Zkušební doba může být jednak součástí pracovní smlouvy, ale kromě toho ji může obsahovat dohoda o sjednání zkušební doby. To znamená, že zkušební doba tak může být sjednána i v samostatné listině.

Pamatujte na to, že:

  • Dohoda o sjednání zkušební doby nesmí stanovit zkušební dobu delší než 3 měsíce (6 měsíců u vedoucích zaměstnanců); ALE
  • Zkušební doba nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
  • Dohoda o sjednání zkušební doby může být uzavřena nejpozději v den, který je označen v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce (nebo den jmenování u vedoucích zaměstnanců).
  • Zkušební dobu není možné dodatečně prodlužovat.
  • Zkušební dobu je možné prodloužit pouze v případě celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec práci v průběhu zkušební doby nevykonává a o dobu celodenní dovolené.
  • Zkušební doba musí být sjednána písemně.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat