VÝŠE PŘÍPLATKŮ PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE

WM1jZk_t20_wJNoEV

Často dostávám dotazy týkající se příplatků za práci. Nejčastější je dotaz, jestli se příplatky sčítají nebo ne (jde např. o situaci, kdy zaměstnanec pracuje přesčas, navíc ve státní svátek a ještě v noci). Odpověď zní: ano, všechny příplatky se sčítají.

Další důležitou skutečností je, že zaměstnanec se nemůže svého práva na příplatky tam, kde mu je zákoník práce (kolektivní smlouva, vnitřní předpis zaměstnavatele) přiznává, vzdát. Takové jednání, byť motivované dobrou vůlí zaměstnance, by bylo nicotné (smyslem tohoto textu není vysvětlovat právní pojmy, takže jde jednoduše o to, že i kdyby se zaměstnanec thoto práva vzdal sám, dobrovolně, písemně a měl to notářsky ověřené, zaměstnavatel mu příplatky vyplatit musí a právo zaměstnance na tyto příplatky dál trvá).

A v jaké výši je vlastně zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci příplatky za práci?

Zákoník práce rozlišuje výši příplatků podle toho, zda zaměstnanec pracuje v soukromém sektoru (zaměstnavatelem je fyzická osoba, s.r.o., a.s. atd.), tzn. sektoru, kde je odměňován mzdou, nebo v rozpočtové nebo příspěvkové sféře (zaměstnavatel je financován státem, krajem atd.), tzn. tam, kde je odměňován platem.

soukromém sektoru to vypadá takto:

důvodnárokmožnost
 přesčasnejméně 25% průměr. výdělku náhradní volno
sváteknáhradní volnonejméně ve výši průměrného výdělku
noční prácenejméně 10% průměrného výdělku lze sjednat jinou minimální výši a jiný způsob určení příplatku
sobota + nedělenejméně 10% průměrného výdělkulze sjednat jinou minimální výši a jiný způsob určení příplatku
práce ve ztíženém pracovním prostředínejméně 10% základní sazby minimální mzdyne
odměna za pracovní pohotovost nejméně 10% průměrného výdělku ne

rozpočtové a příspěvkové sféře to vypadá takto:

důvodnárokmožnost
přesčas25 % průměr. výdělku (jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, pak 50 % prům. hodinového výdělku)náhradní volno
sváteknáhradní volnonejméně ve výši průměrného výdělku
noční práce20 % průměrného výdělkune
sobota + neděle25 % průměrného výdělkune
práce ve ztíženém pracovním prostředínejméně 5 % základní sazby minimální mzdyne
odměna za pracovní pohotovostnejméně 10% průměrného výdělkune
zvláštní příplatekurčí zaměstnavatel v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s prac. podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci
příplatek za rozdělenou směnu30 % průměrného hod. výdělku za každou takto rozdělenou směnune
osobní příplatekaž do výše 50 % plat. tarifu nejvyššího plat. stupně v plat. třídě, ve které je zaměstnanec zařazen(vynikajícímu, všeobecně uznávanému odborníkovi, který vykonává práce zařazené do 10. – 16. plat. třídy lze přiznat příplatek až do 100 % plat. tarifu nejvyššího plat. stupně v plat. třídě, ve které je zaměstnanec zařazen)ne
příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsahdvojnásobek prům. hodinového výdělkune
specializační příplatek pedagogického pracovníka1 000 – 2 000 Kč měsíčněne

Tento text není právnickým textem, slouží k snadnějšímu pochopení dané problematiky.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat