ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A NÁHRADA MZDY

woman-is-reading-a-book-taking-notes-in-a-notebook-multiple-open-books-on-a-table-with-reading_t20_29rQ3V

Zaměstnankyně, která k nám nastoupila, je v současné době ve zkušební době. Aktuálně splňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu vzdělání, nicméně nemá VŠ vzdělání. Na základě toho byla přijata a může vykonávat svěřenou práci v plném rozsahu. V současnosti ale zároveň studuje VŠ v oboru, ve kterém u nás vykonává práci a zvyšuje si tak svou kvalifikaci. V rámci zkušební doby má 2 pracovní dny, kdy bude ve škole.
Z výše uvedeného vyplývají moje dotazy:
1. Je možné dát zaměstnankyni volno z důvodu výuky ve škole i ve zkušební době?
2. V případě, že bych postupoval dle § 231-§ 235 ZP, tj. že zvýšení kvalifikace pracovnice je v souladu s potřebou zaměstnavatele, hradí zaměstnavatel zaměstnanci i jiné náhrady než mzdu?

ODPOVĚĎ:

Pokud jde o zvyšování kvalifikace, je na vás, jestli to zaměstnanci umožníte – nemusíte. Pokud to neumožníte, bude si muset zaměstnankyně na školu a zkoušky brát dovolenou nebo vás požádat o neplacené volno. Pokud to ale umožníte (tzn. zvyšování kvalifikace je v souladu s vašimi potřebami), vyplynou vám z toho určité povinnosti: měl byste zaměstnankyni poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku na dny, kdy musí být na vyučování, výuce nebo školení, 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky, 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu bakalářské nebo diplomové práce, 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky. Toto upravuje § 232 ZP. Nezáleží na tom, jestli je zaměstnankyně ve zkušební době nebo ne, v obou případech se postupuje stejně. Zkušební doba se ovšem prodlužuje o celodenní překážky v práci, takže v obou případech (umožníte – a je ve škole, nebo neumožníte – a má dovolenou nebo neplacené volno) se ZD prodlouží.

Takže zásadní je otázka, zda to umožníte, nebo ne. Pokud ano, náleží volno podle § 232 a v případě podle § 232 odst. 1 i náhrada mzdy. Pokud ne, zaměstnanec si bere dovolenou (proplácí se náhrada mzdy za dovolenou) nebo žádá o neplacené volno.

K vaší druhé otázce: je-li zvyšování kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele, musíte jí dát pracovní volno s náhradou mzdy v situacích podle § 232 ZP. To je zákonné minimum. Vše ostatní lze dohodnout, nebo můžete poskytovat pouze tohle. Na druhou stranu ale v takovém případě můžete se zaměstnankyní kvalifikační dohodu, ve které se zavážete umožnit zaměstnankyni zvýšení kvalifikace a ona se zaváže setrvat u vás v zaměstnání po sjednanou dobu (max. 5 let), nebo uhradit vám náklady spojené se zvýšením kvalifikace.

Právní stav ke dni: 25.5.2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat