VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – CO PROPLÁCÍ ZAMĚSTNAVATEL?

in-the-library-reading-hobby-literacy-lesson-task-teach-hands-hold-university-student-book-in-the_t20_yR4pr9

Dobrý den, ze zákona existuje pro pracovníky v soc. službách roční norma 24 hodin povinného vzdělávání. Je povinnost zaměstnavatele hradit tato školení v plné časové výši (24 h./rok) ve 100 %, tj. cena za školení + cestovné + tento čas započítávat do pracovní doby? Jsou myšlena v rámci celoživotního vzdělávání? nebo zvyšování kvalifikace? Zákoník práce mluví o „Prohlubování kvalifikace“ – a jsou to tato školení? Nemohou se zaměstnanci na těchto školeních (24 ho./rok) také sami podílet? Mít některá ve vlastní režii? Např. by jim zaměstnavatel uhradil 1 -2 školení / podpora.

ODPOVĚĎ:

Jde o § 116 odst. 9 zák. č. 108/2006 Sb. – „Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu“ 

Takže tento zákon vám jasně a výslovně říká, že těch 24 hodin ročně je prohlubování kvalifikace – a podle ZP je prohlubování kvalifikace výkonem práce. Takže nejen, že vše platíte, ale plat se nekrátí za dobu strávenou na školení a člověku jde skutečně plat, ne jeho náhrada. Takže platíte školení, platíte cestu, započítává se to do pracovní doby. A klidně může jít i o přesčas. A zaměstnanci se na úhradách školení nemohou podílet ani částečně.

Právní stav ke dni: 18.5.2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat