CHCETE SE STÁT MEDIÁTOREM? ZJISTĚTE, CO PRO TO MUSÍTE SPLNIT

bypass-intermediary-corruption-middleman-ignore-bureaucratic-costs-direct-bribe-risks-reducing-people_t20_e9WdL7

Mediace symbolizuje oblíbený a často velmi efektivní způsob mimosoudního řešení sporů. Zajímá vás, kdo může být mediátorem? A zda je pro vykonávání této činnosti nutné splnit zkoušky zapsaného mediátora. 

JAK LZE CHARAKTERIZOVAT MEDIÁTORA?

Mediátor by měl vždy být vyškolený odborník, který dokáže dobře pracovat s lidmi, mezi kterými se odehrává nějaký spor. I když je ovládají rozbouřené emoce, měl by je umět dovést k racionálnímu uvažování nad tím, jak chtějí svůj konflikt vyřešit. 

Mediátorův úkol přitom mimo jiné spočívá v tom, že přiměje své klienty přemýšlet o tom, co přesně jim takové řešení přinese. Zároveň je důležité zvážit i to, co takové řešení přinese lidem, kteří jsou na výsledku mediačního jednání závislí. 

Rovněž je potřeba zmínit, že mediace představuje velmi specifickou disciplínu a práce mediátora se liší od práce psychoterapeuta, psychologa i advokáta. 

KDO MŮŽE BÝT MEDIÁTOREM?

Pokud vezmeme pozici mediátora v širokém slova smyslu, může jím být prakticky kdokoliv, kdo se stará o urovnání konfliktu mezi zúčastněnými stranami. 
V užším pojetí je však mediátorem pouze ten člověk, který prošel příslušným vzděláním. A zná jednotlivé mediační techniky, které umí vhodně používat.
V České republice prozatím neexistuje žádný jednotný systém vzdělávání mediátorů a rovněž nejsou nikde ukotveny vzdělávací standardy. 

JE NUTNÉ VŽDY SLOŽIT ZKOUŠKU?

Není. Mediátorem může být i osoba, která nesplnila zkoušky zapsaného mediátora (nebo se k nim nepřihlásila). V takovém případě bude mediátor svoji činnost provádět na základě živnostenského oprávnění. Existuje totiž řada mediátorů, kteří sice vzděláním v mediaci prošli, ale ke zkouškám buď jít nechtějí, nebo nemohou. 

Pokud je mediátor zapsaný, najdete tuto informaci v takzvaném seznamu zapsaných mediátorů. Tento seznam vede Ministerstvo spravedlnosti a zpřístupňuje jej každému. U jednotlivých mediátorů přitom vždy najdete jejich specializaci, místo jejich působení i kontakt. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat