CO JE POTŘEBA SPLNIT, ABYSTE SE MOHLI PŘIHLÁSIT KE ZKOUŠCE MEDIÁTORA?

mediator-mediate-mediation-solving-conflict-dispute-solution-arbitrator-assessment-business_t20_dxeKKB

Přibližně třikrát ročně je možné zúčastnit se zkoušky zapsaného mediátora. Koná se vždy na Ministerstvu spravedlnosti, jen advokáti ji skládají na České advokátní komoře. Abyste ke zkoušce mohli jít, je potřeba se na ni patřičně přihlásit. Ale abyste se na ni mohli přihlásit, musíte splnit několik podmínek. Jaké to jsou?

NEJPRVE VYPLŇTE FORMULÁŘ

Prvním a pravděpodobně i nejdůležitějším krokem je vyplnění formuláře žádosti o vykonání zkoušky. Formulář si můžete jednoduše stáhnout na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Výhodou je, že je tento formulář poměrně stručný. 

Pozor si dejte jen na kolonku druh zkoušky, kde se uvádí, zda máte zájem o zkoušku mediátora nebo zkoušku rodinného mediátora. Zkoušky rodinného mediátora totiž můžete absolvovat až po úspěšném složení obecné zkoušky z mediace.

CO K FORMULÁŘI PŘILOŽIT?

Abyste se mohli zkoušky mediátora zúčastnit, je požadováno přiložení informace o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace. Jelikož se výslovně jedná o informaci, postačí i informace, že žádné takové školení absolvované nemáte a že praxí nedisponujete. I takovou přihlášku má Ministerstvo spravedlnosti povinnost přijmout.

Je však na zvážení každého, zda se v takovém případě jedná o rozumný nápad. Přece jen je mediace poměrně svébytný obor. Facilitativní mediace má určitá pravidla a používá specifické techniky, které je nutné u zkoušky prokázat. Právě mediační kurz vám pomůže se na takovou situaci lépe připravit.

MUSÍTE MÍT DOKONČENÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

Neméně důležité je přiložení kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu. Pokud ještě v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu studujete, postačí vám potvrzení o studiu, které vám vystaví vaše škola. 

Pokud se hlásíte na zkoušku rodinné mediace, je na závěr ještě nutné doložit ověřenou kopii osvědčení o absolvování obecné mediační zkoušky.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Tento článek je PRÉMIOVÝ

Mohlo by vás zajímat